prof. PhDr. Jaroslav Macháček, CSc.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585633122
Pracoviště:
Děkanát - vedení FF UP
Org. jednotka:
Filozofická fakulta
Adresa:
Křížkovského 10
Místnost:
3.19
Pracovní zařazení:
KNIHA - CELEK
Martinková M., Janebová M., Macháček J., Selucká I. Ivan Poldauf: Sebrané spisy. Svazek I (1940–1960). 2016.
Martinková M., Janebová M., Macháček J. Categories and Categorial Changes: The Third Syntactical Plan and Beyond. 2014.
KAPITOLA V KNIZE
Janebová M. Between Modality and Futurity: Will and Be Going to Seen through Their Czech Translation Equivalents. In Martinková M., Janebová M., Macháček J. (Eds.) Categories and Categorial Changes: The Third Syntactical Plan and Beyond. 2014.
Macháček J. On the Status of Begin and Start in Constructions with the Verb Be. Categories and Categorial Changes: The Third Syntactical Plan and Beyond. 2014.
Macháček J., Martinková M. The Infinitive and the -ing Form after the Verbs Begin and Start: The Case of Cry. Text as a Dynamic Interplay of Text Parameters. 2012.
Macháček J. The English Infinitive - Shod or Bare? (The Case of Help). Anglica III Linguistica. 2009.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Martinková M., Macháček J., Janebová M. Translation of wordplay based on ambiguity: The case of Yes, Minister. 2012.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.