Ústní část přijímacích zkoušek na obor Angličtina se zaměřením na tlumočení a překlad

středa 23. květen 2018, 15:50 – Text: PhDr. Pavel Král

Rozvrh zkoušení uchazečů, kteří uspěli v písemné části přijímacích zkoušek a jsou zváni k části ústní, je v přiloženém PDF souboru zde.

Ústní zkoušky budou probíhat v pondělí, úterý a středu 28.-30. 5. na Katedře anglistiky a amerikanistiky (Křížkovského 10, zadní trakt, 3. podlaží, od schodiště dvakrát doleva, dveře č. 3.28). 

Pokud možno, dostavte se alespoň 30 minut předem (netýká se těch, kdo v daném dni přicházejí první na řadu).