Studijní poradci

Studujete na KAA?

  • Nevíte jak si uspořádat studium?
  • Nevíte jak si určit individuální specializace?
  • Jak se orientovat v modulech?
  • Nevíte které B-předměty jsou pro vaše studium vhodné?

Pomoc při orientaci v jednotlivých studijních plánech, při vypracovávání individuálního harmonogramu a při výběru povinně volitelných disciplín vám poskytnou vaši studijní poradci!

Studijní poradci na KAA:

Anglická filologie

 Překlad a tlumočení

  • bakalářské studium
  • magisterské studium
    • Veronika Šnyrychová, vazlerovav@gmail.com
    • Jitka Zehnalová, jitka.zehnalova@upol.cz