Studijní poradci

Studujete na KAA?

  • Nevíte, jak si uspořádat studium?
  • Nevíte, jak si určit individuální specializace?
  • Jak se orientovat v modulech?
  • Nevíte, které B-předměty jsou pro vaše studium vhodné?

Pomoc při orientaci v jednotlivých studijních plánech, při vypracovávání individuálního harmonogramu a při výběru povinně volitelných disciplín vám mohou poskytnout vaši studijní poradci.

Studijní poradci na KAA:

Anglická filologie

 Překlad a tlumočení