Dny otevřených dveří

Přijďte se podívat na KAA!

Den otevřených dveří pátek 7. prosince 2018 a sobota 19. ledna 2019 (Dny otevřených dveří na Univerzitě Palackého). Informace zde:

Informační setkání na KAA budou časově navazovat na info bloky o studiu na Filozofické fakultě UP. Kromě setkání informujícího obecně o obsahu studia jednotlivých oborů na KAA, přijímacím řízení a přípravném kurzu je pro vás k dispozici přednáška na téma Co je to lingvistika (videozáznam zde)diskuze se současnými studenty KAA, a demonstrace některých výukových metod.

Program Dne otevřených dveří na KAA (Křížkovského 10, vstup C, druhé patro):

  • průběžně: Letáčky a brožurky k rozebrání, setkání se studenty KAA, možnost individuální konzultace, příkladové bakalářské a magisterské práce k nahlédnutí, místnost 3.31
  • (9.30 - 10.45: informační blok v Aule FF UP se zástupci vedení fakulty, místnost 3.32)
  • 10.30 - 11.00: informační setkání na KAA, místnost 3.05
  • (11.00 - 11.45: informační blok v Aule FF UP se zástupci vedení fakulty, místnost 3.32)
  • 11.15-12.00: Představení tlumočnicko-překladatelského oboru (ATP), místnost 1.40.
  • (12:30 - 13.15: informační blok v Aule FF UP se zástupci vedení fakulty, místnost 3.32)