Přípravný kurz z angličtiny

Přípravný kurz pro bakalářské studium na anglistice FF UP

Katedra anglistiky a amerikanistiky na FF UP v Olomouci pořádá přípravné kurzy pro uchazeče o bakalářské studium angličtiny. V přípravném kurzu se studenti seznámí:

  • s požadavky a vhodnou studijní literaturou (jazyk a kulturní přehled)
  • s formátem testu (délka, typy testových úloh, hodnocení)
  • s praktickými tipy a strategiemi pro úspěšné řešení všech testových úloh

V ceně jednodenního kurzu je:

  • přehledný materiál se všemi typy testových úloh včetně ukázkového přijímacího testu
  • výuka zaměřená na úspěšné zvládnutí testu – analýza testových úloh, řešení jednotlivých testových položek, vysvětlení problému, hodnocení
  • přehled základních okruhů z reálií

Svým obsahem a typem testových úloh je kurz vhodný i jako příprava k maturitní zkoušce z angličtiny a mezinárodním zkouškám (část čtecí dovednosti a test slovní zásoby a mluvnice).

Datum konání:

  • jednodenní kurz (8 vyučovacích hodin) + obsáhlý materiál na internetu s klíčem – 1390,- Kč – sobota 15. 2. 2020

Součástí nabídky je materiál na internetu, který obsahuje další testové úlohy, klíč a komentář, proč je která varianta správná či nikoli, a ukázkový přijímací test s klíčem, komentářem, včetně materiálu k části týkající se reálií anglicky mluvících zemí. Materiál je vhodný k samostudiu po absolvování kurzu. Přístupové heslo získají účastníci kurzu od vyučujícího.

Místo konání:

Katedra anglistiky a amerikanistiky
Filozofická fakulta UP v Olomouci
Křížkovského 10
učebna č. 3.05

Organizace dne:
9.15 - 9.45: Registrace
9.45 - 11.15, 11.30 - 13.00: Výuka
13.00 - 14.00: Přestávka
14.00 - 15.30, 15.45 - 17.15: Výuka

Přihlášení do kurzu od 8. 1. 2020 do 11. 2. 2020 na adrese: http://czv.upol.cz/czv_programs/opened_programs-2147
Garantem kurzu je  PhDr. Sabina Pazderová (examinátor cambridgských zkoušek PET, FCE a CAE). Případné dotazy prosím zasílejte na emailovou adresu kamila.vecerova@upol.cz.

Děkujeme za váš zájem o studium na naší katedře a těšíme se na shledání v Olomouci!