Studium v zahraničí

Aktuality

 • Výběrové řízení na studijní pobyty na rok 2023/24 právě probíhá  (s uzávěrkou 10. února 2023). Pro zájemce o studijní pobyt se bude konat informační online schůzka přes ZOOM: středa 25.1.2023 v 16 hodin přes Zoom: cesnet.zoom.us/j/94422925475  S odevzdáním příhlášek proto nejlépe počkejte až po informační schůzce. 
 • Podmínky výběrového řízení na studijní pobyty viz Časté dotazy. Na výběrové řízení se používá aplikace STAG , kam se nahrává kompletní přihláška po vyhlášení výběrového řízení. Návod pro přihlášení přes STAG zde
 • Pracovní stáže: aktuální nabídka viz aplikace intlag.upol.cz

Koordinátoři zahraničních programů na KAA

 • KAA koordinátor programu Erasmus+:
  dr. Markéta Janebová, tel: +420 58563 3130, email: marketa.janebova@upol.cz
 • KAA kordinátor programu CEEPUSInter-American studies:
  dr. David Livingstone, tel: +420 58563 3131, email: david.livingstone@upol.cz
 • KAA kordinátor programu CEEPUS: e-bologna translation studies:
  dr. Veronika Sejkorová, tel: +420 58563 3215, email: veronika.sejkorova@upol.cz

Organizace a administrace zahraničních záležitostí

A) Zahraniční oddělení UP

B) Oddělení pro zahraniční záležitosti FF UP

C) Katedra anglistiky a amerikanistiky 

        

ad A) Zahraniční oddělení UP (Rektorát UP, Křížkovského 8, Olomouc)

 • poskytuje informace o studijních či praktických stážích a možnostech stipendií nejen pro studenty, ale také zaměstnance
 • na centrální úrovni koordinuje program Erasmus+ a zprostředkovává informace o dalších příležitostech výměnných pobytů v rámci nabídek Evropské unie, v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce UP, případně dalších programů.
 • poskytuje servis pro vyjíždějící  studenty v rámci  program Erasmus+ (podpis účastnické smlouvy, stipendia)
 • poskytuje servis pro přijíždějící zahraniční studenty v rámci krátkodobých výměnných programů
 • kromě Zahraničního oddělení UP má každá fakulta svoji referentku, která se stará o záležitosti zahraniční spolupráce dané fakulty (viz bod B)

ad B) Organizaci a administraci zahraničních záležitostí na FF UP má na starosti 

Oddělení pro zahraniční záležitosti FF UP (ZO FF)

 ZO FF zajišťuje VŠEOBECNĚ následující činnosti:

 • informace pro studenty a pracovníky FF UP v oblasti zahraničních záležitostí
 • vysílání studentů FF UP do zahraničí (stipendijní pobyty, možnosti studia v zahraničí, administrace výjezdů atd.) → především NEERASMOVSKÉ výjezdy (s výjimkou studijního pobytu Erasmus+ musí student nahlásit KAŽDÝ zahraniční výjezd, ať už studijní pobyt nebo stáž, za který chce získat kredity: výjezd se hlásí emailem fakultní koordinátorce, jinak nebude zaveden ve Stagu a nebude možné uznat kredity).
 • přijetí zahraničních studentů a pedagogů na FF UP
 • cesty pracovníků a pedagogů FF UP
 • spolupráce se zahraničními univerzitami (bilaterální smlouvy, společné projekty) 

Směrnice děkana: Uznávání kreditů za zahraniční studentské mobility

Pokyny k zadávání předmětů do Stagu

 

ad C) KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY

 • zajišťuje nominace studentů na studijní pobyty Erasmus+ a CEEPUS
 • schvaluje Learning agreement
 • uznává kredity po návratu

 

 OBECNÉ INFORMACE

Podrobné aktuální informace o všech stipendijních programech najdete na stránkách: Zahraniční oddělení UP  a Oddělení zahraničních vztahů FF UP.

 

 

Bližší informace o programu ERASMUS+ na KAA (studijní pobyty a pracovní stáže)

   I. Bližší informace o programu ERASMUS+ na KAA

              A. Pracovní stáže

              B. Studijní pobyty

   II. PŘED VÝJEZDEM NA STUDIJNÍ POBYT

   III. BĚHEM POBYTU 

   IV. PO NÁVRATU - povinnosti na KAA

I. Bližší informace o programu ERASMUS+ na KAA

ČASTO KLADENÉ DOTAZY: Než napíšete email koordinátorce: (Téměř) vše, co jste kdy chtěli vědět o programu Erasmus+ (týká se i dalších programů): Erasmus: Časté dotazy (verze 3.1.2022) 

 

A. PRACOVNÍ STÁŽE:

Aktuální nabídky pracovních stáží jsou shromažďovány v aplikaci INTLAG (http://intlag.upol.cz). Abyste se mohli přihlásit do výběrového řízení, musíte se zaregistrovat do aplikace (heslo je stejné jako do Portálu). Tam najdete další informace o stážích a další podmínky.

Během stáže dostávají studenti stipendium (cca 400-500 euro/měsíc podle země);  za stáž lze získat až 15-20 kreditů (podle délky, 5 kreditů za měsíc) a bude uvedena v diploma supplement.  Pozor! Jedná se o pracovní stáž, takže věnujte pozornost motivačnímu   dopisu - musíte reagovat na požadavky zaměstnavatele. V žádném případě  cílem stáže není, abyste  pracovali na své diplomové práci. Dobré je také podívat se do databáze Domu zahraniční spolupráce, jestli tam nejsou zprávy studentů přímo z toho místa.

Pracovní stáž si student  může domluvit i samostatně a pokusit se zajistit finanční podporu ze strany UP.

Pracovní stáže administruje Zahraniční oddělení UP, Mgr. Marie Raková (marie.rakova@upol.cz) nebo zástupce.

Před výjezdem je nutné kontaktovat koordinátorku FF UP (Jana Hořáková) a požádat o zavedení výjezdu do Stagu.  Learning agreement podepisuje koordinátor KAA (Markéta Janebová), případně odborný garant stáže na KAA.

Více informací ke stážím zde

 

B. STUDIJNÍ POBYTY:

Podmínky výběrového řízení viz Časté dotazy. Na výběrové řízení se bude používat aplikace STAG , kam se nahrává kompletní přihláška včetbě povinných příloh po vyhlášení výběrového řízení. Návod pro přihlášení přes STAG zde

POZOR: veškeré informace chodí na oficiální univerzitní email

Partnerské instituce Erasmus+: V současné době se obnovují smlouvy platné od roku 2022/3. 

KAA má domluvené smlouvy s následujícími institucemi (úplný přehled včetně kódů oborů a termínů přihlášek atd. zde)

 • BULHARSKO
  • St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo (Bc.)
 •  ESTONSKO
 • FRANCIE
 • ITÁLIE
  • Università Ca' Foscari Venezia (Department of Linguistics and Comparative Cultural Studies) (Bc., Mgr.) 
 • MAĎARSKO 
  • Miskolz University (Bc., Mgr., Ph.D.) 
  • University of Debrecen (Bc., Mgr., Ph.D.) 
 •  NĚMECKO
 • POLSKO
 • RAKOUSKO:
 •  RUMUNSKO:
  • Babeș-Bolyai University (Cluj-Napoca) (Department of English Language and Literature) (Bc., Mgr.)
 •  SLOVENSKO:
 •  ŠPANĚLSKO:
  • Universidad Autónoma de Madrid (English Philology) (pozn.: znalost španělštiny na úrovni B1-2 nezbytná)  (Bc., Mgr.) 
  • Universidad de León (English Philology) (pozn znalost španělštiny na úrovni B2 nezbytná, výuka může probíhat ve španělštině) (Bc., Mgr.) 
  • Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (English Philology) (pozn znalost španělštiny na úrovni B1-2 nezbytná) (Bc., Mgr.) 
  • Universidad de La Laguna (Department of English and German Studies) (pozn znalost španělštiny na úrovni B1-2 nezbytná) (Bc., Mgr.) 
  • Universidad de Sevilla (lEnglish Philology) (pozn znalost španělštiny na úrovni B1-2 nezbytná) 
 • VELKÁ BRITÁNIE: JE NUTNÉ MÍT OFICIÁLNÍ CERTIFIKÁT DOKLÁDAJÍCÍ ÚROVEŇ ANGLIČTINY (existují takové, které lze složit online v krátké době, v případě úspěchu ve výběrovém řízení. Více viz stránky škol)
  • University of East Anglia (Norwich) (School of literature and creative writing) (Bc, Mgr, ale pouze Bc. kurzy v nabídce) 
  • Durham University (School of Education(Bc., Mgr., Ph.D.)  
  • University of LincolnSchool of Humanities and Heritage  (including English) (Bc, Mgr.) 

 

II. PŘED VÝJEZDEM

Podmínky výjezdu:  kromě těch uvedených ve FAQ platí hlavně tyto: 

1. při výjezdu plánovaném na zimní semestr musejí mít studenti do 30. června daného roku splněny  studijní povinnosti podmiňující zápis do dalšího ročníku (tj. do 30. června musejí mít dost kreditů, aby mohli postoupit do dalšího ročníku, a žádný nesplněný podruhé zapsaný předmět). Jinými slovy, nemusíte mít splněny všechny zápočty a zkoušky, ale 30.6. musí být jasné, že vám nic nebrání v postupu do dalšího ročníku.

 2. pokud se hlásite v posledním ročníků Bc. studia a chcete vyjet v ZS 1. ročníku navazujícího studia: to je možné, ale pokud má mobilita začít před oficiálním zápisem do studia na FF UP, musíte kontaktova ZO FF UP a domluvit se na předčasném zápisu do studia, abyste v době výjezdu měli status studenta.

Zavedení výjezdu do STAGu: Studenti, kteří byli vybráni na zahraniční pobyt, musí mít již před odjezdem pobyt zavedený ve Stagu. U studijních pobytů Erasmus+ si zahraniční oddělení FF přebírá  výsledky výběrového řízení ze Stagu, tj. nemusíte nic hlásit, ale zkontrolujte si před výjezdem, že výjezd opravdu máte zavedený ve Stagu. Všechny ostatní výjezdy se musí hlásit fakultní koordinátorce (týká se zahraničních pobytů studijních i pracovních).

 Podrobné informace o stipendijních programech a administrativě spojené se studiem v zahraničí najdete na stránkách Oddělení zahraničních vztahů FF UP.

Informace o výši stipendií, zkušenostech z pobytů atd. najdete na stránkách dzs.cz

 

Podpis Learning Agreement (LA):

FF UP postupně přechází na systém Erasmus without Papers (EWP), ale v současné době se papírování ještě nevyhneme, tzn. v přechodném období se podepisuje papírová verze Learning agreement, ale zároveň  už se veškerá evidence dělá elektronicky ve Stagu. Learning agreement podepisuje a ve Stagu schvaluje katederní koordinátor.

Pokud studujete dvouobor a chcete uznat kredity na obou katedrách, papírovou LA podepisují oba koordinátoři. Ve Stagu - po předchozí domluvě mezi oběma koordinátory a studentem - LA schvaluje hlavní koordinátor (většinou ten, na jehož katedru je vedena smlouva, případně ten, jehož katedře připadne větší část kreditů).  

Minimální počet kreditů, které musíte splnit, je 20 (KAA vyžaduje, abyste si zapsali 25-30 kreditů, abyste měli rezervu i v případě neslnění jednoho předmětu).

Není nutné vybírat pouze předměty, které mají přesný ekvivalent na KAA! Více viz Frequently Asked Questions.

Ke spárování zahraničních předmětů a předmětů na KAA opět viz  Frequently Asked Questions.

 

III. BĚHEM POBYTU 

Pokud došlo ke změně v Learning Agreement (měníte studované předměty), je nutné toto zaznamenat A. ve STAGu a v B. v papírové verzi

A. Ve Stagu upravíte předměty tak, aby to odpovídalo stavu během mobility. Tyto změny  ve Stagu elektronicky schvaluje katederní koordinátor. 

B. Vygenerovat změny ze STAGu (During mobility) a zajistit si podpisy příslušných koordinátorů doma i v zahraničí. (Má-li zahraniční škola vlastní formulář, stačí podepsat ten). Aktualizovanou smlouvu pak musíte poslat své referentce na ZO UP.

 

IV. PO NÁVRATU - povinnosti na KAA

 Pro uznání získaných kreditů  musíte  nahrát  do Stagu Transcript of Records a  Letter of Confirmation (potvrzení o délce pobytu), a vyplnit si ve Stagu údaje podle pokynů Zahr. oddělení FF UP. Dokumenty do Stagu nahrajte co nejdřív po návratu. Kredity vám můžeme zapsat jen v případě, že máte výjezd zavedený ve Stagu a předměty vypsané (návod zde; další pokyny na stránkách Zahraničních vztahů FF UP).

V případě, že zahraniční  předmět odpovídá předmětu vyučovanému na KAA, je možné - ale pouze se souhlasem příslušného vyučujícího, který je garantem předmětu na KAA - tento zahraniční předmět uznat jako nahrazující předmět KAA a součást nějakého konkrétního modulu. Souhlas musíte získat od příslušného vyučujícího před zapisováním kreditů do Stagu, dodatečně to není možné. Jinak se používají tzv. vycpávkové kurzy. Více viz FAQs.

Po vyplnění údajů ve Stagu předává katederní koordinátor podklady studijnímu oddělení, kde se údaje překlopí studentovi do karty. Studenti, kteří vyjeli přes Erasmus, musejí ToR i LoC jednak nahrát do IS STAG, jednak e-mailem dodat referentkám ZO UP (sledujte aktuální pokyny ZO).

V případě, že musíte uzavřít ročník/studium a škola vám stále ještě neposlala Transcript, kontaktujte včas příslušného  koordinátora KAA.

FAQ

STUDIJNÍ POBYTY  E R A S M U S + :  Často kladené dotazy (verze 3.1.2023)

I. PŘIHLÁŠENÍ

 1. Kdo se může do programu Erasmus+ přihlásit?
 2. Podmínky studijního pobytu
 3. Kdy bude další výběrové řízení? V jakém ročníku mohu vyjet?
 4. V jakém semestru mohu vyjet?
 5. Musím umět jazyk země, do které pojedu?
 6. S jakými školami má KAA smlouvu?
 7. Náležitosti anglicky psané přihlášky
 8. Odevzdávání přihlášky ve STAGu

II. VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ

III. PRO VYJÍŽDĚJÍCÍ STUDENTY

 1. Kontaktní osoby
 2. Co následuje po úspěšném výběrovém řízení?
 3. Jaké předměty si zvolit?
 4. Kolik kreditů?
 5. Vyplňování Learning Agreement ve STAGu a v papírové podobě 
 6. Jazykové zkoušky a certifikáty.
 7. Jaký je Erasmus kód UP?
 8. Jaký je kód studovaného oboru a na kolik měsíců je pobyt? 
 9. Pokud vyjíždím za jiný obor, můžu si nechat uznat i něco na KAA a naopak?
 10. Změny v Learning Agreement 
 11. Jak se mi předměty započítají po návratu?
 12. Pokud vyjedu v Bc. studiu, mohou se mi kredity započítat až do navazujícího studia?
 13. Zadávání předmětů do Stagu
 14. Jaké bude moje stipendium?

IV. PO NÁVRATU

 1. Proces uznávání kreditů na KAA
 2. Jak si nechat uznat předmět jako součást B-modulu na KAA?
 3. Jaký typ kreditu? Zobrazování předmětů ve Stagu

V. UŽITEČNÉ ODKAZY

 

I. PŘIHLÁŠENÍ

I.1 Kdo se může do programu   Erasmus přihlásit?

Erasmus je výměnný program, ktrerý má následující podmínky:

 • Student musí být v době zahraničního pobytu zapsán minimálně ve druhém roce Bc. studia  (hlásit se může již v prvním ročníku Bc. studia); přihlásit se můžete i v posledním ročníku Bc. studia, pokud se hlásíte do navazujícího studia a chcete vyjet v prvním ročníku Mgr. studia (pokud mobilita začne před zápisem do navazujícího studia, musíte kontaktovat ZO FF UP a domluvit se na předčasném zápisu do studia) – základní podmínkou je status studenta v době výjezdu. 
 • UP nepodporujte výjezdy studentů, kteří mají již všechny kredity splněny a/nebo uzavřené studium! (Netýká se Bc. studentů, kteří se hlásí do navazujícího studia a chtějí vyjet v Mgr. studiu, ale studentů, kteří by chtěli vyjet až po uzavření studia – podmínkou výjezdu je, že se zahraniční kredity započítají studentovi do studia.) 
 • Kontrola plnění studijních povinností studentů před výjezdem přes SO FF: Každý student, který chce vyjet v ZS (nehledě na typ výjezdu, čili jak Freemover, tak Erasmus+ či vládní stip. apod.), musí mít splněny všechny studijní podmínky nezbytné k postupu do dalšího ročníku k 30. červnu (předchozího semestru) - (tj. do 30. června musejí mít zájemci o výjezd dost kreditů, aby mohli postoupit do dalšího ročníku, a žádný nesplněný podruhé zapsaný předmět - tj. NENÍ nutné mít splněné všechny zápočty a zkoušky  k 30.6. v případě, že jsou tyto dvě podmínky splněny).  
 • Student může být občanem jakékoliv země, ale musí studovat v ČR v akreditovaném studijním programu
 • Minimální délka pobytu v každém typu studia jsou 3 měsíce, maximum je 12 měsíců (tzn. každý student může vyjet několikrát v rámci jednoho typu studia – Bc./Mgr./PhD. –, dokud nevyčerpá 12 měsíců; započítává se i pobyt v rámci původního  programu LLP Erasmus a pracovní stáž) 
 • KAA má všechny smlouvy jednosemestrální (možnost prodloužení - viz níže)
 • Výběrové řízení je jen pro studenty studující na KAA (vyjíždějící student musí v zahraničí studovat obor, na který je podepsaná bilaterální smlouva)
 • Studenti PhD studia, na rozdíl od všech ostatních, nemusí navštěvovat vyučované kurzy a mohou strávit pobyt výzkumem. V tom případě potřebují mít schválenou náplň pobytu od svého školitele. Ne všechny školy přijímají PhD studenty - pokud to není ve smlouvě, musí si student tento pobyt vyjednat individuálně ještě během výběrového řízení. Více viz pokyny FF UP. 

I.2 Podmínky studijního pobytu

 • existuje smlouva mezi katedrou KAA  a zahraniční institucí (přehled smluv viz níže)
 • délka studijního pobytu je min. 3 měsíce a max. 12 měsíců (na KAA jsou všechny pobyty jednosemestrální; po vyčerpání je možné zažádat si o prodloužení pobytu,  k němuž je třeba souhlas  hostitelské instituce i  zahraničního oddělení UP / KAA. V případě, že jsou již vyčerpané prostředky na stipendia, probíhá prodloužení formou tzv. zero grantu – bez finanční podpory – záleží na aktuálním stavu financí, o kterém vám může informovat OZV UP.)
 • student nesmí před nástupem na pobyt nebo během pobytu v zahraničí studium na domácí vysokoškolské instituci přerušit nebo ukončit (tj. musí mít v době zahraničního výjezdu status studenta) 
 • student neplatí žádné poplatky zahraniční instituci za výuku, zkoušky, přístup do knihoven nebo laboratoří
 • student obdrží stipendium od vysílající instituce
 • stipendium se poskytuje formou paušální částky na měsíc pobytu v zahraničí (liší se podle jednotlivých zemí; více viz stránky Národní agentury pro evropské vzdělávací programy NAEP). Poskytované stipendium nemusí pokrýt veškeré náklady na studium v zahraničí, jedná se pouze o příspěvek. 

I. 3 Kdy bude další výběrové řízení?

Výběrové řízení na Erasmus+ se obvykle vypisuje na začátku ledna. Obsazují se místa na další akademický rok, tj. student může vyjet nejdříve v zimním semestru následujícího ak. roku. Náhradní výběrové řízení  může, ale nemusí být vypsáno na podzim (záleží na tom, jestli byl vyčerpán rozpočet). V náhradním výběrovém řízení, pokud bude vypsáno, je možné se přihlásit jen na místa neobsazená během řádného výběrového řízení (jedná se o mobility na bezprostředně následující letní semestr).

I.4 V jakém ročníku mohu vyjet?

Hlásit do výběrového řízení se můžou i studenti 1. ročníku Bc. studia. Hlásit se můžete i v posledním ročníku Bc. programu a vyjet až v navazujícím studiu (pokud mobilita začne před zápisem do navazujícího studia, musíte kontaktovat ZO FF UP a domluvit se na předčasném zápisu do studia). 

Pozor na výjezd v LS absolventského ročníku - může být problém získat potvrzení o absolvování kurzů od zahraniční školy, abyste včas uzavřeli studium před státnicemi.

I.5  V jakém semestru mohu vyjet?

U většiny škol je možné si vybrat, takže zvažte, který semestr je pro vás vhodnější (v době, kdy máte nahlášený výjezd, si nemůžete zapisovat předměty vyžadující přítomnost na výuce; předměty nevyučované – např. zkoušky, diplomové semináře atd. si nicméně zapsat můžete. Ve zcela výjimečných případech je možné požádat o individuální plán v maximální výši 10 vyučovaných kreditů, který schvaluje katedra, zahraniční oddělení FF UP a proděkan pro studijní záležitosti. Více viz směrnice děkana o uznávání kreditů za zahraniční mobility).

Pozor na výjezd v LS absolventského ročníku - může být problém získat potvrzení o absolvování kurzů od zahraniční školy, abyste včas uzavřeli studium před státnicemi.

Pozor na výjezdy u následujících škol: 

Durham: výjezd pouze v ZS na jejich první dva trimestry (cca od září do druhé půlky března – je nutné si s vyučujícími na KAA vyjednat, zda vás vezmou do kurzu, pokud nastoupíte později).

Norwich: doporučují kvůli problémům s ubytováním a kratšímu zimnímu semestru vyjet až v letním semestru.

Jena (případně i další německé školy dle jejich aktuálního harmonogramu): lépe vyjet až v LS (jejich ZS začíná až v říjnu a pokračuje do února/března, tj. překrývá se s naším LS).

I.6 Musím umět jazyk země, do které pojedu? 

Jazykem výuky by všude měla být angličtina, ale obecně platí, že románské země vyžadují "survival knowledge" svého jazyka, tj. alespoň B1. V Leonu je potřeba alespoň B2 španělština, škola může mít kurzy ve španělštině. U ostatních zemí většinou není jiný jazyk vyžadován. Vzhledem k tomu, že od podání přihlášky do výjezdu uplyne 9 měsíců až rok, máte dost času, abyste si jazyk zlepšili.

Doklad o jazykových znalostech se nepřikládá k přihlášce do výběrového řízení, ale až k přihlášce na zahraniční školu v případě úspěchu ve výběrovém řízení.

Viz informace k jednotlivým školám.

I.7 S jakými školami má KAA smlouvu?

KAA má/měla podepsané smlouvy s těmito katedrami (pokud vás zajímají určité předměty v nabídce dané katedry, podívejte se, jestli spadají do oboru, na který je podepsaná smlouva - viz níže, v sekci pro vyjíždějící studenty. 

 • BULHARSKO
  • St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo: 2 místa (Bc.)
 • ESTONSKO
  • Tallinn University (Institute of Germanic and Romance Languages and Cultures): 2 místa (Bc., Mgr.)  
 • FRANCIE
  • University Paris Ouest Nanterre (Department of English and American studies): 2 místa (Bc., Mgr.) (pozn. vyžadována francouzština B1) 
  • University of Poitiers (Faculty of Literature and Languages)
  • University of Montpellier (Department of English) : POUZE UČITELÉ
 • ITÁLIE
  • Ca' Foscari University of Venice (Department of English): 2 místa (Bc., Mgr.) 
 • MAĎARSKO
  • Miskolc University: 2 místa (Bc, Mgr.., PhD)
  • University of Debrecen: 2 místa (Bc, Mgr., PhD)
 • NĚMECKO
  • University of Cologne (English Department): 2 místa (Bc., Mgr.)
  • Johann Wolfgang Goethe-Universitaet (Frankfurt am Main): (Institut für England- und Amerikastudien (IEAS): 2 místa) (Bc., Mgr.) 
  • Friedrich Schiller University Jena (Dept. of English and American Studies: 2 místa (Bc., Mgr., Ph.D.) 
  • Johannes Gutenberg University of Mainz (NOVÁ SMLOUVA, 1 místo). 
  • University of Trier (NOVÁ SMLOUVA, 1 místo) JE NUTNÉ MÍT OFICIÁLNÍ CERTIFIKÁT DOKLÁDAJÍCÍ ÚROVEŇ ANGLIČTINY
 • POLSKO
  • University of Łódź (Institute of English Studies): 2 místa (Bc., Mgr., Ph.D.)
  • Jagiellonian University Krakow: 2 místa (Bc., Mgr., Ph.D.)
 • RAKOUSKO:
  • University of Graz (English and American studies): 2 místa (Mgr.) 
 • RUMUNSKO:
  • Babeș-Bolyai University (Cluj-Napoca): 1 místo (Bc., Mgr.) (Department of English Language and Literature) 
 • SLOVENSKO:
  • Univerzita Pavla Jozefa Šafarika(Košice) (Katedra anglistiky a amerikanistiky): 2 místa (Bc., Mgr., Ph.D.)
  • Comenius University in Bratislava (Department of English and American Studies): 2 místa (Bc., Mgr.)
 • ŠPANĚLSKO:
  • Universidad Autónoma de Madrid (English Philology) (pozn.: znalost španělštiny na úrovni B1-2 nezbytná): 2 místa (Bc., Mgr.)
  • Universidad de León (English Philology) (pozn znalost španělštiny minimálně na úrovni B2 nezbytná) 2 místa (Bc., Mgr.) 
  • Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (English Philology) (pozn znalost španělštiny na úrovni B1-2 nezbytná) 2 místa (Bc., Mgr.) 
  • Universidad de La Laguna (Department of English and German Studies) (pozn znalost španělštiny na úrovni B1-2 nezbytná): 1 místo (Bc., Mgr.) 
  • Universidad de Sevilla (language - English Philology) (literature English Philology) (pozn znalost španělštiny na úrovni B1-2 nezbytná): 2 místa (Bc.) 
 • VELKÁ BRITÁNIE: JE NUTNÉ MÍT OFICIÁLNÍ CERTIFIKÁT DOKLÁDAJÍCÍ ÚROVEŇ ANGLIČTINY. VIZ STRÁNKY ŠKOLY
 • FINANCE NA POČT VÝJEZDŮ DO BRITÁNIE JSOU OMEZENÉ, JE LÉPE SI DÁT DO VÝBĚRU ŠKOL I ŠKOLU MIMO UK 
  • University of East Anglia (Norwich) (School of literature and creative writing): 2 místa (Bc.; Mgr. studenti si mohou vybírat jen z Bc. kurzů) 
  • Durham University (School of Education(Bc., Mgr., Ph.D.): 4 místa - pouze ZS.  
  • University of Lincoln: School of Humanities and Heritage (Bc., Mgr.): 1 místo

 

I.8  Náležitosti anglicky psané přihlášky: povinné přílohy

  • Strukturovaný životopis v angličtině. 
  • Motivační dopis v angličtině: Statement of purpose (1000 slov max.): jedná se o studijní pobyt, takže podle směrnice děkana byste měli získat kredity za vyučované semináře, které se vám započítají do studia. Musíte napsat konkrétně, která škola (školy) vás zajímá a jaký obor byste tam chtěli studovat . Není tedy nutné psát konkrétně, jaké předměty byste chtěli studovat, důležité je zaměření partnerské instituce podle smlouvy (viz seznam škol), tj. nepište např., že v Durhamu chcete studovat lingvistiku, když smlouvu máme se School of Education.  Motivační dopis píšete jen jeden, i když se hlásíte na víc škol (maximálně tři) - pokud jste si jich vybrali více, uveďte své důvody u těch, které považujete za svoji největší prioritu, a v další příloze školy  seřaďte podle priority. 
  • Přehled akademických výsledků za CELOU DOBU vašeho univerzitního studia včetně aktuálního semestru: pokud jste v navazujícím studiu, přiložte k přihlášce kopii (nemusí být ověřená) diploma supplementu za Bc. studium a zápisový list A ze STAGu s výsledky (tj. zápočty a známkami) za celé vaše dosavadní navazující studium (tj. včetně aktuálního semestru). Pokud jste v Bc. studiu, přiložte k přihlášce zápisový list A ze STAGu s výsledky za celé vaše dosavadní Bc. studium (tj. včetně aktuálního semestru). Stačí kopie výsledků, nemusí být úředně ověřené. Všechny dokumenty dokládající vaše akademické výsledky slučte do jedné přílohy.
  • Vzorek akademické práce: může to být esej nebo reprezentativní část vaší diplomové práce, nikoli celá práce.
  • Příloha: V tomto souboru uveďte následující informace: 1. Uveďte preferované školy (max. 3) seřazené podle priority: 1 = nejvyšší priorita.
   2. Uveďte, v kterém semestru a ročníku Bc. nebo NMgr. nebo Ph.D. výjezd plánujete (příklad: 1. roč. NMgr., LS).)

I.9  Odevzdávání přihlášky ve STAGu

Přihláška se podává elektronicky na ve STAGu. Návod k podání přihlášky ve Stagu zde. Každá katedra vypisuje výběrové řízení, do kterého se mohou přihlásit studenti, kteří na katedře studují. V případě dvouoborových studentů se studenti můžou hlásit do dvou VŘ vypsanými pod každým z jeho oborů/každou domovskou katedrou, či sekcí.  Pokud výběrové řízení své katedry nevidíte, kontaktujte koordinátora katedry (může být problém např.u studentů, kteří studují mezifakultně).

II. VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ

Výsledky se nastavují v aplikaci STAG po ukončení výběrového řízení. Pokud jste se jako dvouoboroví studenti hlásili úspěšně na dvě výběrová řízení, ale chcete jen na jeden pobyt, dejte prosím co nejdřív vědět svým koordinátorům, které místo zvolíte.

Poté budete kontaktování Zahraničním oddělením UP a informováni o dalším postupu.

III. PRO VYJÍŽDĚJÍCÍ STUDENTY

III.1 Kontaktní osoby

·                KAA: Mgr. Markéta Janebová, Ph.D., má na starosti pouze záležitosti studijního charakteru (podpis Learning Agreement, uznávání kreditů po návratu)

·                Oddělení mezinárodních vztahů UP: podpis finanční dohody a uzavření mobility po návratu

·                Zahraniční oddělení FF UP: Před výjezdem (netýká se studijních pobytů Erasmus+, kde je to automatické) je nutné kontaktovat emailem referentku pro zahraniční styky na FF UP, která vám studijní pobyt zavede do Stagu.  Bez tohoto vám nemohou být uznané kredity.

 III.2 Co následuje po úspěšném výběrovém řízení?

Po výběrovém řízení by vás měla kontaktovat referentka z Oddělení mezinárodních vztahů UP a informovat vás o dalším postupu. Vaší zodpovědností je zjistit si termíny odevzdání přihlášek na danou zahraniční školu a další náležitosti přihlášky.

Na některých školách mají elektronické přihlášky, většinou ale stále ještě musíte zajistit podpisy katederních/institucionálních koordinátorů obou institucí. Podepsanou LA pak nahráváte do Stagu, stejně tak do Stagu zapisujete vybrané předměty. Po zajištění podpisů příslušných koordinátorů s vámi na OMV UP mohou podepsat finanční dohodu. Nenechávejte vyplňování na poslední chvíli, už se nám stalo, že partnerská škola přihlášku vrátila k dopracování.

 III.3 Jaké předměty si zvolit?

Kurzy si vybírejte podle svého zaměření – není nutné vybírat jen ty, které mají svůj ekvivalent na KAA (viz níže). Naopak, můžete si vybrat oborové předměty, které na KAA neučíme.

Respektujte ale obor, na který je smlouva uzavřená, není možné si bez souhlasu zahraniční školy vybírat předměty z jiných oborů. Primárně si musíte vybrat z nabídky předmětů, které nabízí partnerská katedra. Partnerská škola ale většinou nabízí i jazykové kurzy a jiné doplňkové předměty. Počet oborových předmětů (tj. B kreditů) ale musí být vyšší než počet C kreditů (tj. cizích jazyků atd.).

Na rozdíl od KAA většinou není možné kombinovat předměty z Bc. a Mgr. studia. Po příjezdu na partnerskou školu je možné po souhlasu obou institucí provést změnu Learning Agreement (pokud studenti zjistí, že v nabídce jsou kurzy, které by je zajímaly víc, nebo jsou kurzy plné apod.; zásadní je zde ale souhlas partnerské školy). 

Studenti Ph.D. studia, na rozdíl od všech ostatních, nemusí navštěvovat vyučované kurzy a mohou strávit pobyt výzkumem. V tom případě potřebují mít schválenou náplň pobytu od svého školitele a souhlas partnerské školy.

III.4 Kolik kreditů?

Podle směrnice děkana je minimum 20 ECTS kreditů za semestr s tím, že katedry mohou požadovat i více: požadovaná výše je tedy zcela v kompetenci KAA. Dle požadavků KAA si zapište 25-30 ECTS kreditů (ECTS  = European Credit Transfer and Accumulation System; každá škola má vlastní systém, někde používají jen ECTS, někde se počet kreditů dělí dvěma, např. ve Velké Británii). Pokud si zvolíte předměty jen za 20 kreditů, vystavujete se nebezpečí, že v případě nesplnění minima budete penalizováni. Do Learning Agreement si tedy zapište předměty za 25-30 ECTS kreditů.

Studenti Ph.D. studia, na rozdíl od všech ostatních, nemusí navštěvovat vyučované kurzy a mohou strávit pobyt výzkumem, pokud zahraniční instituce souhlasí. Do LA si mohou zapsat zahraniční stáž a/nebo diplomový seminář (se souhlasem svého školitele) do výše 25 ECTS kreditů.

III.5 Vyplňování LA ve STAGu a papírové Learning Agreement: tabulky A a B 

Na FF UP se Learning Agreement primárně vyplňuje ve Stagu podle pokynů Zahraničního oddělení FF UP (pokyny  zde).

 

III.5.1 Co jsou tabulky A a B v papírové verzi?

Tabulka A: Zahraniční předměty.

Tabulka B: Předměty tak, jak se budou uznávat na UP: „Group of educational components in the student's degree that would normally be completed at the sending institution and which will be replaced by the study abroad“ – všimněte si ale, že tam je napsané „no one to one match with Table A is required”. Tj. v Tabulce B je možné kredity rozdělit podle spárovaných předmětů. Další postup viz níže.

 

III.5.2 Základní pravidla při vyplňování Tabulky A a B:

I. počet kreditů v Tabulce A a Tabulce B si musí odpovídat. Toho se dá dosáhnout několika způsoby, viz níže.

II. Pokud k zahraničnímu kurzu existuje vhodný ekvivalent na KAA/FF/UP, je ke KAŽDÉMU uznání zahraničního předmětu jako nahrazujícího předmět na KAA/FF/UP potřeba souhlas příslušného garanta předmětu, tj. nikoli jen koordinátora KAA.  To znamená, že musíte napsat emaily příslušným garantům a popsat kurz, který budete chtít po návratu uznat jako nahrazující.  Pokud s nahrazením garant nesouhlasí nebo se nevyjádří před podpisem LA, postupuje se podle bodu III, tj. vycpávkovými předměty.

III. Pokud není možné najít přesný ekvivalent kurzu na KAA, stačí, aby zahraniční kurz měl oborové zaměření a byl vyučovaný anglicky a pak může být uznán jako tzv. vycpávkový kurz Zahraniční výjezd v B modulech ze studijního programu studenta (zde stačí domluva s koordinátorem KAA). Viz podrobnosti níže.

POZOR! Uznání předmětu jako nahrazujícího předmět na KAA není v kompetenci koordinátora, ale pouze příslušného garanta předmětu na KAA. Obvykle se postupuje tak, že student buď kontaktuje příslušného vyučujícího na KAA v době, kdy již má k dispozici sylabus kurzu, a domluví si předběžný souhlas s uznáním kurzu, a pak může kurz KAA uvést do  Tabulky B jako nahrazující. Pokud souhlas garanta nemá v okamžiku schvalování Learning Agreement, napíše do Tabulky B jen KAA/Zahraniční výjezd 1-10. Je možné získat souhlas garanta i  poté, kdy  student obdrží Transcript of Records a před uznáním výsledků ve Stagu. Teprve po souhlasu garanta může být předmět uznán jako nahrazující do Stagu. Pokud garant nesouhlasí, může vám být předmět uznán v modulu B-ostatní nebo jako předmět typu C. Souhlas garanta je nutné získat předtím, než vám koordinátor uzná kredity za zahraniční předměty ve Stagu (stačí emailem, který přepošlete koordinátorce na KAA spolu s transkriptem).

IV. Zahraniční předmět odpovídá předmětu C. I ten se uvede do tabulky B jako vycpávkový, tj. Zahraniční výjezd, ale započítá je do C kreditů. Těchto kreditů ale musí být méně než těch, které se započítají jako A nebo kredity (tj. většina získaných kreditů musí mít oborové zaměření).

 

III.5.3 Jak vyplnit tabulku B?

I. Pokud se jedná o oborově zaměřený předmět  vyučovaný anglicky (tj. kredity A či B),  který náplní  odpovídá předmětu na KAA, máte dvě možnosti:

1. se souhlasem garanta předmětu na KAA do tabulky napsat jméno kurzu na KAA, kteým se zahraniční předmět nahradí,

2. nebo použít tzv. vycpávkový předmět KAA/ZV1 / KAA/ZV2 / KAA/ZV3  až KAA/ZV10: Zahraniční výjezd 1-10 (a do závorky název zahraničního předmětu). Číslo předmětu KAA/ZV vyberte podle kreditů udělovaných za zahraniční předmět, tj. když např. máte v zahraničí předmět World Englishes za 10 kreditů, napíšete do Tabulky B KAA/ZV10 Zahraniční výjezd 10 (World Englishes). Kódy je možné použít několikrát.

II. Předmět je oborově zaměřený, ale náplní mu nic přesně neodpovídá. Zvolte postup pro vycpávkový předmět nahoře v bodu 2. Kurz je možné uznat do B modulu, pokud odpovídá náplní nějakému modulu ze studentova programu. Pokud ne, bude uznán jako B-ostatní. 

III. předmět neoborový, ale odpovídající předmětu uvedenému v modulu ve studijním programu studenta (tj. kredit typu B, např. Filozofie nebo povinně volitelný jazyk):

Opět platí, že uznání předmětu jako nahrazujícího předmět na FF UP na není v kompetenci koordinátora, ale pouze příslušného garanta předmětu: je nutné příslušného garanta oslovit a zeptat se na možnost uznání.

IV. Předměty typu C: tj. předměty nad rámec minima modulů či předměty mimo studijní program studenta: i zde je potřeba pro vyplnění LA ve Stagu spárovat Tabulky A i B, lze  řešit jako tzv. vycpávkový předmět Zahraniční výjezd, pokud student nenajde a nedomluví si nahrazení s garantem předmětu na KAA/FF/UP.

 

III.5.4 Jak dosáhnou toho, že počet kreditů v Tabulce A a Tabulce B si musí odpovídat?

Pokud máte v tabulce A součet 28 kreditů, musí být stejný součet v tabulce B. To není problém v případě, že ke každé zahraničnímu předmětu přiřadíte KAA/ZV s odpovídajícím počtem kreditů. V případě, že zahraniční předmět budete nahrazovat nějakým konkrétním z KAA, bude pravděpodobně nutné kredity rozdělit.  Tj. pokud je zahraniční kurz např. za 6 ECTS kreditů a vy uvádíte ekvivalent na KAA (přdem odsouhlasený garantem předmětu na KAA) např. za 4 ECTS kredity, musíte zahraniční předmět rozdělit na dva za 4+2 kredity (jeden bude mít název onoho nahrazujícího kurzu KAA, druhý bude Zahraniční výjezd 2)

Příklad:

Table A Before the mobility      

                Literature Dissertation                   (10 credits)

                Romanticism 1780-1840               (10 credits)

                Victorian Writing                             (8 credits)

                                                                                Total: 28

ŘEŠENÍ 1: žádný předmět se nebude uznávat na KAA jako nahrazující:

Table B Before the mobility       

B             KAA/ ZV10          Zahraniční výjezd 10  (Literature Dissertation) (10 credits)

B             KAA/ZV10           Zahraniční výjezd 10 (Romanticism 1780-1840)  (10 credits)

B             KAA/ZV8             Zahraniční výjezd 8 (Victorian Writing)  (8 credits)

                                                                               Total: 28

ŘEŠENÍ 2: jeden desetikreditový předmět (Romanticism) se bude uznávat na KAA jako nahrazující (se souhlasem garanta) KAA/BRL1 (4 kredity), zbylých 6 kreditů za zahraniční předmět se uvedou jako Zahraniční výjezd 6:

Table B Before the mobility       

B             KAA/ ZV10          Zahraniční výjezd 10  (Literature Dissertation) (10 credits)

B             KAA/BRL1           British Literature 1800-1900  (4 credits)

B             KAA/ZV6             Zahraniční výjezd 6 (Romanticism 1780-1840)   (6 credits)

B             KAA/ZV8             Zahraniční výjezd 8 (Victorian Writing) (8 credits)           

                                                                               Total: 28

III. 6 Jazykové zkoušky a certifikáty

Jazyk výuky: Podle smlouvy je jazykem výuky angličtina (pozor ale na některé románské země, viz níže)

Doklad o jazykové úrovni: Některé školy požadují doklad o jazykové úrovni, viz požadavky na stránkách škol. Doklad vám vystaví koordinátor KAA na základě absolvovaných jazykových zkoušek (JZB2, JZC1, atd.)

Oficiální certifikát: Britské školy vyžadují oficiální certifikát (seznam mají na svých stránkách, některé lze dělat online).

Další jazyky: Románské země vyžadují "survival knowledge" svého jazyka, tj. alespoň B1. V Leonu je potřeba alespoň B2 španělština, škola může mít kurzy ve španělštině.

III.7 Jaký je Erasmus kód UP?

CZ OLOMOUC01

III.8 Jaký je kód studovaného oboru a na kolik měsíců je pobyt? 

Číselník s kódy byl aktualizován, všechny smlouvy nyní oficiálně spadají pod kód 023, Languages; počet měsíců výjezdu viz zde.  

III.9 Pokud vyjíždím za jiný obor, můžu si nechat uznat i něco na KAA a naopak?

Primární je souhlas zahraniční instituce s výběrem předmětů. Ne všechny školy dovolují kombinovat předměty z různých kateder. Podmínkou je, že musí odpovídat obor, na který je podepsaná smlouva (tj. v principu je to možné, pokud student např. studuje anglistiku a germanistiku a smlouva je na "Languages").

Pokud zahraniční škola souhlasí, musí vám výběr  podepsat/odsouhlasit příslušní koordinátoři z obou kateder na UP.  Tj. pokud vyjíždíte za KAA a chcete studovat i nějaký předmět z druhého oboru, musíte se domluvit s příslušným koordinátorem na druhé katedře a naopak. Stejně tak budete potřebovat podpis/souhlas obou koordinátorů, i když budete studovat předměty pouze v angličtině, ale smlouva je vedená na jiné katedře. 

Na KAA si můžete nechat uznat jakýkoli předmět jako typ C; předměty uznáváme jako typ B, pokud byly vyučovány v angličtině a mají oborové zaměření.

III.10 Změny v Learning Agreement

Je naprosto běžné žádat o změny v zapsaných předmětech – buď se kurz vůbec neotevřel, nebo byl plný, případně jste našli něco zajímavějšího. Při aktualizování LA (During mobility) si zapište kurzy do Stagu podle pokynů Zahraničního oddělení FF UP. Koordinátor na KAA vám pak ve Stagu změny odsouhlasí. Pokud Oddělení zahraničních vztahů bude chtít i papírovou verzi, vyplňte příslušné kolonky v LA (pozor, abyste ale i po změnách měli dostatečný počet kreditů), nechte podepsat koordinátory a pošlete finální verzi na Oddělení zahraničních vztahů UP (obykle stačí naskenované).

III.11 Jak se mi předměty započítají po návratu?

Podle Tabulky B v Learning agreementu. 

Ještě před uznáním kreditů ve Stagu je ale možné získat souhlas s uznáním zahraničního předmětu jako nahrazujícího, i když v LA máte tzv. vycpávkový předmět. Musíte si uznání tohoto předmětu domluvit s příslušným vyučujícím (garantem předmětu) (tj. budete potřebovat sylabus předmětu, požadavky na ukončení ap., které garantovi předložíte). Souhlas stačí získat emailem a přeposlat koordinátorovi KAA. Po uznání předmětů ve Stagu ale už změny možné dělat není. 

III.12 Pokud vyjedu v Bc. studiu, mohou se mi kredity započítat až do navazujícího studia?

Ne, kredity se stanou součástí Diploma Supplementu v tom studiu, ve kterém jste pobyt realizovali. Jen zcela výjimečně je možné některé předměty uznat až v navazujícím studiu, ale pak se uznají jen jako předměty typu C, nikoli jako součást zahraničního pobytu (a je nutné žádat o výjimku proděkana pro studijní záležitosti).

III.13 Zadávání předmětů do Stagu

Viz pokyny Zahraničního oddělení FF UP. 

III.14 Jaké bude stipendium?

Výše stipendia se řídí tabulkami Národní agentury NAEP , záleží na destinaci.

 

IV. PO NÁVRATU

IV.1 Proces uznávání kreditů na KAA: zavedení výjezdu do Stagu

Už před výjezdem musíte mít zahraniční výjezd zavedený ve Stagu:

 • v případě studijních pobytů Erasmus+ zajišťuje fakultní koordinátorka Zahraničního oddělení FF UP na základě podkladů z OMV
 • všechny ostatní typy mobilit a programů: musíte pobyt nahlásit sami ještě před výjezdem  fakultní koordinátorce Zahraničního oddělení FF UP

Zkontrolujte si, že máte výjezd zavedený, bez toho není možné kredity uznat. Po finalizování předmětů, které budete na zahraniční škole studovat, si předměty zapíšete do Stagu. Nezapomeňte u předmětů uvádět „KAA“, pokud je chcete uznat na KAA - po lomítku následuje kód předmětu zahraniční univerzity.

 Pro zapsání získaných kreditů, které chcete uplatnit na KAA, do Stagu musíte koordinátorce na KAA předložit oficiální Transcript of Records: to uděláte tak, že Transkript zavěsíte do Stagu a napíšete koordinátorce, že máte vše ve Stagu zavěšené. Kredity ECTS uznáváme v plné výši.  Více viz nahoře Vyplňování Learning Agreement.

Po vyplnění údajů ve Stagu  koordinátor údaje zkontroluje a předá na studijní oddělení, kde se údaje zapisují studentovi do karty.

Dále student postupuje podle pokynů Zahraničního oddělení UP, aby mohla být mobilita uzavřena ! Nezapomeňte na OMV UP předložit dokumenty dle jejich aktuálních pokynů: Transcript of Records, závěrečnou zprávu a případně další dokumenty nutné k řádnému ukončení pobytu! Detaily viz web OMV UP.

 IV.2 Jak si nechat uznat předmět jako součást B-modulu na KAA?

Viz Vyplňování Learning Agreement nahoře. 

Shrnutí možností:

 • Zahraniční předmět se uzná jako nahrazující předmět:  V případě, že žádáte o uznání předmětu za nahrazující v rámci nějakého konkrétního modulu KAA (tj. nikoli B-ostatní), musíte kromě oficiálního Transcript of Records předložit PŘED UZNÁNÍM VŠECH KREDITŮ doklad o tom, že vám příslušný garant uznání schválil (email stačí).  Pokud si počet kreditů neodpovídá, např. zahraniční předmět je za 6 ECTS kreditů a jemu odpovídající předmět na KAA za 4 ECTS kredity, rozdělí se předmět na dva (s rozlišovacím znakem I a II za oficiálním názvem, tedy například World Englishes I a World Englishes II).
 • Ostatní nespárované předměty budou zavedeny do Stagu jako tzv. vycpávkové, tj. Zahraniční výjezd.

IV.3 Jaký typ kreditu ve Stagu? Zobrazování předmětů ve Stagu

Aby Stag rozeznal status zahraničních kreditů, musí se spárovat s nějakým předmětem ze studijního plánu KAA. Buď přímo s nějakým konkrétním  předmětem na KAA, nebo pomocí předmětu Zahraniční výjezd. To se nejjednodušeji udělá tak, že se např. k zahraničním předmětu World Englishes za 7 kreditů přiřadí předmět KAA/Zahraniční výjezd 7 za 7 kreditů (ve Stagu to spáruje koordinátor). Toto se ošetří již při podpisu Learning Agreement, kde se v tabulce B uvede ekvivalent.   Více viz stránky Zahraničního oddělení FF UP Pokyny a návody.

 Neodkládejte uznání kreditů na KAA – zapisování do Stagu i Diploma Supplementu je časově docela náročné, pokud musíte v září uzavírat studium. V případě, že se zahraniční škola se zasláním transkriptu opozdí a nepošle ho do konce srpna, nahlašte to koordinátorovi KAA, dáme vědět studijnímu oddělení.

V. UŽITEČNÉ ODKAZY:

           Kontaktní osoba: Jana Hořáková (j.horakova@upol.cz), referentka pro zahraniční záležitosti na FF UP

 • Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UP

           Kontaktní osoba pro Erasmus: Mgr. Markéta Janebová, Ph.D., marketa.janebova@upol.cz

===========================================

This page only exists in the Czech version.

If you are a prospective student from abroad, please visit this page.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)