Studium

Průvodce studiem na FF UP

V pondělí 18.9. v 12:30 v Aule FF (Křížkovského 10, 2.patro, místnost 3.32) se koná Informační schůzka pro studenty 1.ročníků KAA. Zveme všechny studenty prvních ročníků, kdo má výuku na druhém oboru, samozřejmě se účastnit nemusí. Těší se na Vás vaše KAA

Informační prezentace pro 1. ročníky:

 • Bc. jednooborová AF + ATP (se studijním plánem programu ATP platným od ak. roku 2023/2024)
 • Bc. dvouoborová AF
 • Mgr. všechny obory
 • Video záznam starších informačních schůzek online
  • pro bakalářské programy 1. 9. 2021 YouTube záznam zde Upozornění pro studenty ATP: ve videu najdete pouze dřívější akreditaci, platnou ještě pro ročníky ATP, které nastoupily v akademické roce 2022/2023. Powerpointová prezentace výše obsahuje aktualizovaný studijní plán programu ATP.
  • pro navazující magisterské programy 6. 9. 2021 YouTube záznam zde

Prosíme všechny studenty KAA, aby se v moodlu přihlásili do DF KAA - DISCUSSION FORUM KAA

Informace k didaktice angličtiny - pedagogické minimum

Studijní plány

Bakalářské studium – samostatné studijní programy

Bakalářské studium – kombinace (maior a minor)

Navazující magisterské studium - samostatné studijní programy

Navazující magisterské studium - kombinace (maior a minor)

Rozvrh

Rozvrh  KAA najdete zde

Uzavření studia a přihlášení ke státní zkoušce a obhajobě

Pravidla KAA pro ukončení studia

1. Zapsání se na státní zkoušku a obhajobu ve STAGu na začátku semestru, ve kterém bude student uzavírat studium (poté je ještě nutné se zapsat na termín SZZK a obhajoby (vypisuje se měsíc před uzavřením studia)

2. Uzavření studia: dle platného harmonogramu (leden - 11.12.2023, květen - 9.5.2024, červen); je třeba získat všechny kredity (180 Bc. studium, 120 MMgr. studium) v požadované skladbě za celé studium (ať jedno či dvouprogramové, včetně diplomových seminářů - tj. v případě dvouoborového studia je nutné mít splněné kredity za oba obory). Pozor na plnění modulu Cizí jazyk -min. 9 kreditů dle podmínek vypsaných na webu CJV.

3. Státnice a obhajoba v ZS - leden je řádný termín - od 10.11 budou vypsány termíny ve stagu

4. Rozložení státnic konaných v LS: pokud student nechce složit všechny části státní zkoušky v jednom zkouškovém období, je možné si státní zkoušku rozložit, ale aspoň jednu z částí SZZK - tedy buď obhajobu BP či DP, nebo státnice - je nutné vykonat v termínu květen/červen

a pak si můžete tu druhou  část (obhajobu, nebo státnice) zapsat na  termíny srpen (termíny budou vypsané začátkem června)

Kdo nepíše BP či DP na KAA musí na státnice v květnu/červnu nebo v lednu.

Srpen/září - pokud nerozkládáte státnice a obhajobu v LS stejného akademického roku nebo jste v průběhu studia nebyli na zahraničním výjezdu, jedná se pouze o termíny opravné

Postup při rozložení státnic v LS:

Uzavřít studium v řádném termínu (dle harmonogramu)  a zapsat se na květen/červen na státnice a pak na srpen na obhajobu (termín odevzdání DP je 27.6.2024 do 24 hod)

nebo naopak, nejdřív obhajobu (termín odevzdáni DP 9.5. 2024 do 24 hod) a pak státnice v srpnu/září

Práci zavěšujete do portálu, kde vyplníte dotazník(anotace, klíčová slova...) a pošlete své studijní referentce, která Vám potvrdí (ne obratem, nejste ve studiu sami:)) odevzdání práce.

Od ak. roku 2022/3 již není povinností studenta práci vytisknout a odevzdat.

Pokud rozložíte státnice a obhajobu a skončíte studium až v srpnu neohrozí to vaše přijetí do navazujícího studia, náhradní zápis bývá až v polovině září.

4. Odložení státní zkoušky: Student musí státní závěrečnou zkoušku složit nejpozději do dvou kalendářních roků ode dne, kdy splnil podmínky pro její vykonání (tj. od uzavření studia), při současném dodržení maximální doby studia.

 

Okruhy ke státním zkouškám

Aktuální popisy státních zkoušek viz STAG

Bakalářské studium – samostatné studijní programy

Anglická filologie

 • KAA/SZAJ1 Final Bachelor’s Degree Exam in Language
 • KAA/SZAL1 Final Bachelor’s Degree Exam in Literature

 

Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad

 • KAA/SZAJ Anglický jazyk
 • KAA/SZAP Překlad z anglického jazyka
 • KAA/SZAT Tlumočení z anglického jazyka

 

English Philology

 • KAA/SZAJ1 Final Bachelor’s Degree Exam in Language
 • KAA/SZAL1 Final Bachelor’s Degree Exam in Literature

 

Bakalářské studium – kombinace (maior a minor)

Anglická filologie

 • KAA/SZAJ2 Final Bachelor’s Degree Exam in Language
 • KAA/SZAL2 Final Bachelor’s Degree Exam in Literature

 

Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad

 • KAA/SZAP Překlad z anglického jazyka
 • KAA/SZAT Tlumočení z anglického jazyka

 

Navazující magisterské studium - samostatné studijní programy

Anglická filologie

 • KAA/SAJM1 Final Master’s Degree Exam in Language
 • KAA/SALM1 Final Master’s Degree Exam in Language

 

Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad

 • SAFM2 Anglická filologie
 • SATPT Teorie překladu a tlumočení

 

English Philology

 • KAA/SAJM1 Final Master’s Degree Exam in Language
 • KAA/SALM1 Final Master’s Degree Exam in Language

 

Navazující magisterské studium - kombinace (maior a minor)

Anglická filologie

 • KAA/SAJM2 Final Master’s Degree Exam in Language
 • KAA/SALM2 Final Master’s Degree Exam in Language

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)