Studium

Rozvrh

Rozvrh

Harmonogram akademického roku

Harmonogram akademického roku na FF UP

Upřesnění termínů na KAA pro obhajoby kvalifikačních prací v srpnu/záři:

 • termín zavěšení bakalářských a diplomových prací a jejich evidence do Portálu pro obhajoby v srpnu/září je 24. 6. 2021
 • pouze po dohodě s vedoucím práce  je termín zavěšení bakalářských a diplomových prací a jejich evidence do Portálu 19. 8. 2021
 • Tištěný výtisk BP/DP odevzdává student nejpozději v den obhajoby

Certifikát v oboru překladatelství

(placené studium v rámci celoživotního vzdělávání)

Platí pro studenty Mgr. studia Anglická filologie, jednooborové i dvouoborové

POŽADAVKY:

 1. složení závěrečné zkoušky z překladatelství
 2. obhajoba písemné práce

Přihlášky pouze přes portál: Portál celoživotního a dalšího vzdělávání na http://czv.upol.cz/czv_programs/info-705/

     3. další požadavky viz. následující body a) – b):

a)    absolvování magisterského stupně anglické filologie

Navazující magisterské jednooborové nebo dvouoborové studium anglické filologie na KAA FF UP v Olomouci v plném rozsahu.

b)    kurzy pro překladatele na KAA

Závěrečnou zkoušku z překladatelství pro Certifikát v oboru překladatelství skládají studenti až po absolvování předepsaných 16 kreditů ve specializovaných kurzech katedry. Z těchto 16 kreditů musí být 10 kreditů nad rámec a 6 kreditů v rámci 120 kreditů potřebných pro absolvování navazujícího magisterského stupně studia. Kurzy k získání předepsaných 16 kreditů budou určeny na základě konzultace s dr. Zehnalovou. Konzultaci si zájemci o Certifikát domluví před prvním týdnem výuky v ZS 1. nebo 2. ročníku magisterského studia na adrese jitka.zehnalova@upol.cz. Během konzultace bude vypracován individuální studijní plán, jehož splnění bude ověřeno před vypsáním závěrečné zkoušky a obhajoby pře portál CŽV. Bližší informace o požadavcích a jejich plnění získáte na adrese: kamila.vecerova@upol.cz

Informace o písemné práci a závěrečné zkoušce (pdf)

Okruhy ke státním zkouškám

Bakalářské studium anglické filologie

 • pro studenty, kteří nastoupili v akademickém roce 2011-12 nebo dříve:
 • pro studenty, kteří nastoupili v roce 2012-2013 a později:
  • literatura: viz STAG
  • jazyk: viz STAG

Magisterské studium anglické filologie

 • pro studenty, kteří nastoupili v akademickém roce 2011-12 nebo dříve:
 • pro studenty, kteří nastoupili v roce 2012-2013 a později:
  • literatura: viz STAG
  • jazyk: viz STAG