PhDr. Matthew Sweney, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
58 563 3131
Pracoviště:
Katedra anglistiky a amerikanistiky
Org. jednotka:
Filozofická fakulta
Adresa:
Křížkovského 10
Místnost:
3.11
Pracovní zařazení:
odborný asistent
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
Vědecká společnost
  • Obec překladatelů (člen, 2014–)
Redakční rada
  • Ostrava Journal of English Philology MK ČR E 19471, ISSN 1803-8174 (poradce, 2012–)
ČLÁNEK
Sweney M. In Memoriam Petr Mikeš. Paideuma. 2016.
Sweney M., Malý R., Tichák T., Palarčík P. Jaký byl, je a bude "literární život" na Olomoucku. KROK : knihovnická revue Olomouckého kraje. 2015.
Sweney M. Jsme tady doma. Hospodářské noviny - HN Víkend. 2013.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Jařab J. America in the Foreign Media: Introduction. In Peprník M., Sweney M. (Eds.) America in Foreign Media. 2014.
Sweney M. Backwoods Broadsides: Samizdat Made in Maine. Rainbow of American Poetry. 2014.
Peprník M. Cooper’s Anonymous Poetic Epigraphs: Smuggling Poetry into Fiction. In Jařab J., Sweney M. (Eds.) The Rainbow of American Poetry. 2014.
Sweney M., Hýsek R. Předmluva aneb Žádný ostrov není sám pro sebe. Ostrovy bez hranic 2008 - festivalový sborník. 2008.
Sweney M. Homo Depraved: Mike Hammer as American Hero. America: Home of the Brave. 2005.
KNIHA - CELEK
Daňhelová L., Kuhar P., Hýsek R., Sweney M. Stranou - evropští básníci naživo antologie 2013–2017. In Hýsek R., Sweney M., Daňhelová L., Kuhar P., Daňhelová L., Hýsek R., Sweney M., Kuhar P., Livingstone D., Anténe P., Bachratá D., Gončarov P., Adámková K., Hladíková B., Dědková L., Janečka D., Kaleta Š., Kiedroň O., Marx J., Němečková M., Paráková I., Roztočil T., Vajdíková K., Zámečníková A., Žák J. (Eds.) null. 2017.
Daňhelová L., Kuhar P., Hýsek R., Sweney M. Stranou - evropští básníci naživo antologie 2013–2017. In Hýsek R., Sweney M., Daňhelová L., Kuhar P., Daňhelová L., Hýsek R., Sweney M., Kuhar P., Livingstone D., Anténe P., Bachratá D., Gončarov P., Adámková K., Hladíková B., Dědková L., Janečka D., Kaleta Š., Kiedroň O., Marx J., Němečková M., Paráková I., Roztočil T., Vajdíková K., Zámečníková A., Žák J. (Eds.) null. 2017.
Daňhelová L., Kuhar P., Hýsek R., Sweney M. Stranou - evropští básníci naživo antologie 2013–2017. In Hýsek R., Sweney M., Daňhelová L., Kuhar P., Daňhelová L., Hýsek R., Sweney M., Kuhar P., Livingstone D., Anténe P., Bachratá D., Gončarov P., Adámková K., Hladíková B., Dědková L., Janečka D., Kaleta Š., Kiedroň O., Marx J., Němečková M., Paráková I., Roztočil T., Vajdíková K., Zámečníková A., Žák J. (Eds.) null. 2017.
Hýsek R., Sweney M. Bludné kořeny / Wayward Roots. null. 2014.
Sweney M., Jařab J. Rainbow of American Poetry. null. 2014.
SWENEY M. Básník Sylvester Pollet. In HÝSEK R. (Eds.) null. 2011.
Sweney M. Daggers of the Mind: An Annotated Bibliography of the Short Prose of Kenneth Fearing. Daggers of the Mind: An Annotated Bibliography of the Short Prose of Kenneth Fearing. 2008.
New York: Cradle of America's Cultural Plurality. In Peprník M., Sweney M. (Eds.) New York: Cradle of America's Cultural Plurality. 2007.
Slova bez hranic 2007. In Sweney M. (Eds.) Slova bez hranic 2007. 2007.
KAPITOLA V KNIZE
Sweney M., Jařab J. Preface. Rainbow of American Poetry. 2014.
Sweney M. The Man from Planet X. Edgar G. Ulmer: Essays on the King of the B's, ed. Bernd Herzogenrath. 2009.
Sweney M. Afterword. Wishbone/Kost přání. 2007.
Sweney M. Introduction. New York: Cradle of America's Cultural Plurality. 2007.
Sweney M. Slova bez hranic 2007. Slova bez hranic 2007. 2007.
Sweney M. Mark of the Vampire. The Films of Todd Browning. 2006.
Peprník M., Sweney M. America: Home of the Brave. In Peprník M., Sweney M. (Eds.) America: Home of the Brave. 2005.
Peprník M., Sweney M. America: Home of the Brave. In Peprník M., Sweney M. (Eds.) America: Home of the Brave. 2005.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Sweney M. Noc literatury v Olomouci. null. 2009.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Sweney M. 22nd Irish Studies Week. null. 2017.
Sweney M. 21st Annual Irish Studies Week. null. 2016.
Sweney M. 20th Annual Irish Studies Week. null. 2015.
Sweney M. 19th Annual Irish Studies Week. null. 2014.
Hýsek R., Sweney M. Bludné kořeny. null. 2013.
Hýsek R., Sweney M., Straková D. Ostrovy bez hranic 2013. null. 2013.
Sweney M. 18th Annual Irish Studies Week. null. 2013.
Hýsek R., Sweney M., Straková D. Ostrovy bez hranic 2012. null. 2012.
Sweney M. 17th Annual Irish Studies Week. null. 2012.
HÝSEK R., SWENEY M. Ostrovy bez hranic 2011. null. 2011.
Hýsek R., Sweney M. Ostrovy bez hranic 2010. null. 2010.
Sweney M. 15th Irish Studies Week. null. 2010.
Sweney M. 15th Irish Studies Week. null. 2010.
Sweney M., Hýsek R. Islands Without Borders 2009. null. 2009.
Sweney M. Irish Studies Week. null. 2008.
Sweney M., Hýsek R. Ostrovy bez hranic 2008. null. 2008.
Sweney M. Irish Studies Week 2007. null. 2007.
Sweney M. Slova bez hranic 2007. null. 2007.
SBORNÍK - CELEK
Peprník M., Sweney M. America in Foreign Media. null. 2014.
Ostrovy bez hranic 2008 ? festivalový sborník. In Sweney M., Hýsek R. (Eds.) Ostrovy bez hranic 2008 ? festivalový sborník. 2008.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Sweney M., Peprník J., Pazderová S. Retro: Výuka cizích jazyků po revoluci. null. 2012.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Sweney M. American Studies History. American Studies History. 2015.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
PŘEKLAD
Sweney M. Ми перейшли кордон. In Straková D. (Eds.) null. 2014.
Sweney M. CIZINČE! null. 2014.
Sweney M. Nade mnou krouží ptáci. null. 2014.
Sweney M. Zaplatím a jdu. null. 2014.
Sweney M. Ztracení v předmluvě. In Sweney M. (Eds.) null. 2014.
Sweney M. Životopisy. In Sweney M. (Eds.) null. 2014.
SWENEY M. Benátské iluminace / Venetian Illuminations. Benátské iluminace. 2011.
Budinský V., SWENEY M. Hlazení duše. Hlazení duše. 2011.
SWENEY M., JAŘAB D. Hlava-ruce-srdcE. Hlava-ruce-srdcE. 2010.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Michal KLEPRLÍK FIF Filologie 2015
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.