Závěrečné práce

Výběr tématu

Témata nabízená vyučujícími na KAA jsou po přihlášení zde v Moodle. Můžete si vybrat i téma vlastní, které Vám ale musí schválit školitel.

Student vypracuje zadání práce po dohodě se školitelem v předposledním ročníku studia ve standardní době studia.

Formální podoba závěrečné práce (ZP)

Rozsah bakalářské práce (BP) dle vnitřní normy FF UPOL FF-B-21/03 je minimálně 30 normostran (1 strana = 1800 znaků včetně mezer). Rozsah magisterské diplomové práce (DP) je minimálně 60 normostran. Součástí práce je titulní strana, prohlášení autora o původnosti zpracování a anotace. Rozsah BP/DP se počítá bez příloh s daty a texty, které nejsou výsledkem samostatné práce studenta.

Práce musí obsahovat titulní stranu, prohlášení o autorství, může obsahovat poděkování, obsah, vlastní text, anotaci, resumé v jiném jazyce (pokud je práce psána anglicky, tak české resumé a naopak), použitou bibliografii. Vzorová ukázka viz zde.

Vložení zadání (tématu) závěrečné práce do IS STAG

Pro vložení zadání (tématu) ZP slouží link Moje studium – Kvalifikační práce (v levém menu). Nápověda je k dispozici v linku Info ke STAGu (na horní liště) v prezentaci k roli „Student“. Důležité upozornění: nezaškrtávejte ve formuláři možnost TeX. Nemůžeme schválit zadání, která obsahují překlepy, pravopisné chyby či nezformátovanou bibliografii, tj. ujistěte se, že Vaše bibliografie je v souladu s citační normou, a to systematicky.

Popis postupu pro studenta

Schvalovací proces:

 1. student FIF zadá podklad vysokoškolské závěrečné práce (dále VŠKP); v případě zadání práce v cizím jazyce musí být studentem jako cizojazyčná zadána již v elektronickém formuláři pro zadání tématu ZP studenta;
 2. student dopracuje podklad VŠKP; současně systém vytvoří a odešle upozornění vedoucímu práce (pokud si nastavil zasílání oznámení*), že má ke schválení podklad VŠKP;
 3. vedoucí práce podklad VŠKP
  • schválí; současně systém vytvoří a odešle upozornění garantovi (opět musí mít nastaveno zasílání oznámení*), že má ke schválení podklad VŠKP;
  • neschválí; systém vrátí podklad VŠKP k dopracování studentovi; současně systém vytvoří a odešle upozornění studentovi (pokud má nastaveno zasílání oznámení) a celý schvalovací proces začíná nanovo;
 4. garant programu podklad VŠKP
  • schválí; současně systém vytvoří a odešle upozornění všem studijním referentkám na FIF (pokud mají nastaveno zasílání oznámení*), že podklad VŠKP je schválen a mohou jej zkopírovat do klienta STAGu;
  • neschválí; systém vrátí podklad VŠKP k dopracování studentovi; současně systém vytvoří a odešle upozornění studentovi (pokud má nastaveno zasílání oznámení) a celý schvalovací proces začíná nanovo.

Změna tématu závěrečné práce

STAG umožňuje jednou za akademický rok změnu tématu závěrečné práce. Postup schvalování je poté stejný jako u původního zadání. Prosíme studenty, aby v případě, že téma práce mění, na rozsah změn  upozornili v poznámce. Například napište „nové téma s novým vedoucím“, nebo napište  „úprava tématu“, atd. Garantům to pomůže identifikovat tyto případy jako nově zadané a tudíž vyžadující jejich reakci. Poznámka je na konci formuláře a vypadá takto:

Odevzdání a evidence závěrečných prací na FF UP

Pro aktuální termíny odevzdávání závěrečných prací sledujte harmonogram AR.

Postup odevzdání ZP:

 1. soubor ZP nahrajte do IS STAG a vyplňte formulář „Doplnit údaje…“ včetně anotací a dalších požadovaných údajů;
 2. vyplněný formulář zašlete v podobě naskenované PDF přílohy z Vaší univerzitní e-mailové adresy na e-mailovou adresu své studijní referentky (jméno své studijní referentky najdete po přihlášení do portálu); termín pro odevzdání formuláře najdete v harmonogramu příslušné katedry;
 3. studijní referentka Vám zašle odpovědní e-mail s potvrzením o obdržení formuláře a uzavření nahraného souboru v IS STAG – Vaše ZP je považována za odevzdanou;

Obhajoba závěrečné práce

Obhajoba ZP je veřejná. Koná se před minimálně tříčlennou komisí. Průběh obhajoby řídí předseda komise. ZP a její ústní obhajoba se klasifikuje jednou společnou známkou, o které rozhodují členové komise (včetně vedoucího práce a oponenta, nejsou-li členy komise). Klasifikační stupně jsou stejné jako u ostatních částí SZZK. Výsledek obhajoby sdělí studentovi předseda komise veřejně v den obhajoby.

Pro obhajobu závěrečné práce si student připraví PPT prezentaci (cca 10 minut pro BP a 15 minut pro DP), kde práci představí komisi. V rámci obhajoby student odpoví na otázky z posudků a další případné dotazy ze strany komise.

Metodologické semináře BIS1–3

Veškeré konkrétní informace ohledně zadání práce do STAGu a o práci se zdroji, odborném stylu plagiátorství a citačních normách se dozvíte v povinném kurzu bakalářského studia s kódem KAA/BIS1.

Pro udělení zápočtu z kurzů KAA/BIS2 a KAA/BIS3 je nutné, aby (1) téma práce bylo zadáno a schváleno ve STAGu; (2) aby student na začátku semestru, ve kterém si metodologický seminář zapsal, kontaktoval vedoucího práce, domluvil se na požadavcích k zápočtu a požadavky splnil.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)