Prof. PhDr. Michal Peprník, Dr.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje
Telefon:
585633113
Pracoviště:
Katedra anglistiky a amerikanistiky
Org. jednotka:
Filozofická fakulta
Adresa:
Křížkovského 10
Místnost:
3.06
Pracovní zařazení:
profesor
VYBRANÉ PUBLIKACE
Peprník M. The Effects of the Displacement of Home in Daughter of Dr. Jekyll. Edgar G. Ulmer: Essay on the King of the B's. 2009. (KAPITOLA V KNIZE)
ČLÁNEK
Peprník M. Assimilating American Indians in James Fenimore Cooper’s Novels? Prague Journal of English Studies. 2016.
Peprník M. Kultovní americký režisér Edgar Georg Ulmer (1904-72) je olomouckým rodákem. KROK : knihovnická revue Olomouckého kraje. 2014.
PEPRNÍK M. The Transformation of Place in James Fenimore Cooper?s novel The Pioneers. Ostrava Journal of English Philology. 2011.
Peprník M., Arbeit M. Living Cultural Plurality: A Tribute to Josef Jařab. Moravian Journal of Literature and Film. 2009.
Peprník M. Buffalo Bill a Wild West Show. Host. 2007.
Peprník M. Cesta amerického románu k romantickým asociacím a mýtu. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Moravica - Studia Moravica. 2007.
Peprník M. Romantika a trh: J.F. Cooper. Rozrazil. 2007.
Peprník M. Moravian Origins of J.F.Cooper's Indians. James Fenimore Cooper Society Miscelleneous Papers. 2006.
Peprník M. Americká mytologická kritika. Tvar. 2000.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Merz L. Topologie vybraných románů Petera Ackroyda. In Peprník M. (Eds.) 2017.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Anténe P. American Academia under the Threat of Assimilation in Ishmael Reed’s Japanese by Spring. In Peprník M. (Eds.) Assimilation – A Good or Bad Word? Proceedings of the 20th International Colloquium of American Studies. 2016.
Jařab J. Assimilation - a good or bad word? In Peprník M. (Eds.) Assimilation - A Good or Bad Word? 2016.
Peprník M. The Concept of „Station“ in James Fenimore Cooper’s The Headsman. In . (Eds.) From Theory to Practice 2015: Proceedings of the Seventh International Conference on Anglophone Studies. 2016.
Homolová L. The Enemy of My Enemy Is ... the Result of an Unsuccessful Assimilation Process. In Peprník M. (Eds.) Assimilation - a Good or Bad Word? : proceedings of the 20th international colloquium of American studies. 2016.
Jařab J. America in the Foreign Media: Introduction. In Peprník M., Sweney M. (Eds.) America in Foreign Media. 2014.
Peprník M. Cooper’s Anonymous Poetic Epigraphs: Smuggling Poetry into Fiction. In Jařab J., Sweney M. (Eds.) The Rainbow of American Poetry. 2014.
Peprník M. The Relocation of James Fenimore Cooper to Europe: His Discoveries and Uses of the European Treasures. In Arbeit M., Trušník R. (Eds.) A View from Elsewhere. 2014.
Peprník M. The House of the Head Versus the House of the Heart in James Fenimore Cooper’s The Pioneers. From Theory to Practice 2012: Proceedings of the Fourth International Conference on Anglophone Studies. 2013.
PEPRNÍK M. Metamorphosis in R. L. Stevenson’s The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde. In Podroužková L. (Eds.) Studies in Regional Literature and Culture: Scotland. 2011.
Peprník M. Motion and Speed in Early American Literature. In Arbeit M., Trušník R. (Eds.) America in Motion. 2010.
KNIHA - CELEK
New York: Cradle of America's Cultural Plurality. In Peprník M., Sweney M. (Eds.) New York: Cradle of America's Cultural Plurality. 2007.
Peprník M. Směry literární interpretace XX. století: texty, komentáře. Směry literární interpretace XX. století/texty, komentáře. 2005.
Peprník M. Topos lesa v americké literatuře. Topos lesa v americké literatuře. 2005.
Peprník M. Směry literární interpretace XX. století (texty, komentáře). Směry literární interpretace XX. století (texty, komentáře). 2000.
KAPITOLA V KNIZE
Peprník M. Against Ethnic Stereotyping: Willa Cather’s My Ántonia. Willa Cather: My Ántonia. 2016.
Peprník M. R. L. Stevenson and the Fin de Siècle Pre-Modernist Narrative Mosaic. The Fantastic of the Fin de Siècle. 2016.
Peprník M. Configuring the Topos of the Sea in James Fenimore Cooper’s First Sea Novel The Pilot. ‘Tis to Create and in Creating Live: Essays in Honour of Martin Procházka. 2013.
Peprník M. Předpublikační recenze (peer-review). Metodická příručka projektu Literatura a film bez hranic: dislokace a relokace v pluralitním prostoru. 2013.
Peprník M. Westernizace Posledního Mohykána. Proměny westernu - pluralita žánrových, estetických a ideologických konceptů. 2013.
Peprník M. Cesta od toposu k environmentu v americké literatuře 19. století. Místo – prostor – krajina v literatuře a kultuře. 2012.
Peprník M. Visual Representation of the American Indian in Czech Translations and Adaptations of James Fenimore Cooper’s The Last of the Mohicans. Visual Representations of Native Americans: Transnational Contexts and Perspectives. 2012.
PEPRNÍK M. Pluralita regionální, etnická a rasová v rané americké literatuře. Pluralita kultury: literatura a film v dnešním světě. 2011.
Peprník M. Způsoby zobrazení krásy lesa v rané americké literatuře: umění odbočky. Kauza les: Environment jako estetický problém. 2010.
Peprník M. The Cult of the Noble Savage: James Fenimore Cooper?s The Last of the Mohicans. Cult Fiction & Cult Film: Multiple Perspectives. 2008.
Peprník M. Gotham: The Founding Myths of New York. New York: Cradle of America's Cultural Plurality. 2007.
Peprník M. Les v americké literatuře období romantismu. Les v americké literatuře období romantismu. 2006.
Peprník M., Sweney M. America: Home of the Brave. In Peprník M., Sweney M. (Eds.) America: Home of the Brave. 2005.
Peprník M., Sweney M. America: Home of the Brave. In Peprník M., Sweney M. (Eds.) America: Home of the Brave. 2005.
Peprník M. Cooper's Indians: Typology and Function. Theory and Practice in English Studies. Volume 4. Proceedings. 2005.
Peprník M. Moravian Origins of J.F. Cooper's Indians. In . (Eds.) America: Home of the Brave. 2005.
Peprník M. The Late (Post)Modern Mohican: From the Spectacle of Revenge to a Show. In . (Eds.) American Fiction: Modernism-Postmodernism, Popular Culture, and Metafiction. 2005.
Peprník M. The Making of American National Literature: The War Over J.F.Cooper in the 19th-century Criticism. Insights into the Dynamics of the English Language and Culture. Conference Proceedings. 2005.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Flajšarová P., Peprník M. Patterson and American Demography. 2018.
Peprník M. Theory into Practice. 2016.
Flajšarová P., Flajšar J., Jařab J., Peprník M., Tylšarová H. Olomouc International Colloquium of American Studies. 2015.
Flajšar J., Flajšarová P., Peprník M., Tylšarová H. Recent Civil Rights Protests in the United States. 2015.
Peprník M., Herzogenrath B. The Music Video: a (dying?) genre. 2015.
Arbeit M., Peprník M. A View from Elsewhere. 2014.
Peprník M., Jařab J. Doktorandský workshop. 2014.
Peprník M. Black Odyssey Continued. 2009.
Peprník M. America in Motion. 2008.
SBORNÍK - CELEK
Peprník M., Sweney M. America in Foreign Media. 2014.
OPONENTSKÝ POSUDEK
Peprník M. oponentský posudek na disertační práci. In Peprník M. (Eds.) 2018.
Peprník M. oponentský posudek na disertační práci. In Peprník M. (Eds.) 2018.
Peprník M. oponentský posudek na disertační práci. In Peprník M. (Eds.) 2018.
Peprník M. oponentský posudek na disertační práci. In Peprník M. (Eds.) 2018.
Peprník M. oponentský posudek na disertační práci. In Peprník M. (Eds.) 2017.
Peprník M. oponentský posudek na disertační práci. In Peprník M. (Eds.) 2017.
Peprník M. oponentský posudek. Richard Stock: The Puzzle Novel. 2009.
PROJEKT
Peprník M. Akreditace DSP anglická a americká literatura. FF UP v Olomouci. 2017.
Peprník M. Adaptation Studies. MŠMT. 2016.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
David Verwer Coltman LIVINGSTONE FIF Filologie 2011
Jozef PECINA FIF Filologie 2012
Libor PRÁGER FIF Filologie 2012
Lukáš MERZ FIF Filologie 2017
Jan HORÁČEK FIF Filologie 2018
Hana SOBOTKOVÁ FIF Filologie 2019
Ivan ČIPKÁR FIF Filologie 2019
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.