PhDr. Pavel Král

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje
Telefon:
585633117
Pracoviště:
Katedra anglistiky a amerikanistiky
Org. jednotka:
Filozofická fakulta
Adresa:
Křížkovského 10
Místnost:
3.28
Pracovní zařazení:
Lektor
Konzultační hodiny:
Pravidelné
Místnost:
Poznámka:
pondělí
10:45–11:45
3.28
středa
12:00–13:00
3.28
ČLÁNEK
Švec JG., Lejska M., Frostová J., Zábrodský M., Dršata J., Král P. Česká verze dotazníku Voice Handicap Index pro kvantitativní hodnocení hlasových potíží vnímaných pacientem. Otorinolaryngologie a foniatrie. 2009.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Král P. The Role of Technology in Translation Studies. In Zehnalová J., Molnár O., Kubánek M. (Eds.) Teaching Translation and Interpreting Skills in the 21st Century. 2012.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Molnár O., Klabal O., Král P., Zubáková J. "Translating the Wor(l)d: Beyond Language". 2017.
KRÁL P., ZUBÁKOVÁ J., ŘEŘICHA V. Translation and Interpreting Forum Olomouc 2011. 2011.
RECENZE
Král P. External Examiner’s Report on Dissertation: An Evaluation of the Computer-Aided Translation Tools and Resources Available for Maltese Translators. A dissertation presented to the Faculty of Arts in the University of Malta for the degree of Masters in Translation. 2016.
OPONENTSKÝ POSUDEK
PŘEKLAD
KRÁL P., Černínová E., Kubánek M., Molnár O. Udržitelný rozvoj. 2011.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.