Mgr. Josefína Zubáková, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje
Telefon:
585633110
Pracoviště:
Katedra anglistiky a amerikanistiky
Org. jednotka:
Filozofická fakulta
Adresa:
Křížkovského 10
Místnost:
3.23
Pracovní zařazení:
Odborný asistent
ČLÁNEK
Zubáková J. Sociological Approaches in Translation Studies: An Overview. Czech and Slovak Linguistic Review. 2017.
Zubáková J., Brázdilová N. Some Remarks on the Translation Strategies in Drama Translation in English and Czech. The Seagull Revisited. Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Translatologica Pragensia. 2012.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Zehnalová J., Zubáková J. Translators Up-and-down the Garden Path: The Transfer of Pragmatic Meaning as a Part of Translation Competence. In Zehnalová J., Molnár O., Kubánek M. (Eds.) Teaching Translation and Interpreting Skills in the 21st Century. 2012.
KUBÁNEK M., ZUBÁKOVÁ J. Přístupy k výuce terminologie v rámci přípravy překladatelů odborných textů na KAA FF UP v Olomouci. In Cíbiková I. (Eds.) Terminologické fórum III. 2011.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Molnár O., Klabal O., Král P., Zubáková J. "Translating the Wor(l)d: Beyond Language". 2017.
KRÁL P., ZUBÁKOVÁ J., ŘEŘICHA V. Translation and Interpreting Forum Olomouc 2011. 2011.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.