Prof. Joseph Embley Emonds

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje
Telefon:
585633116
Pracoviště:
Katedra anglistiky a amerikanistiky
Org. jednotka:
Filozofická fakulta
Adresa:
Křížkovského 10
Místnost:
3.30
Pracovní zařazení:
profesor
ČLÁNEK
Čakányová M., Emonds JE. Phasehood of infinitives. Linguistica Brunensia. 2017.
Emonds JE., Faarlund JT. Anglicized Norse, or Anything Goes? Language Dynamics and Change. 2016.
Emonds JE., Faarlund JT. English as North Germanic A Summary. Language Dynamics and Change. 2016.
Emonds JE. Middle English V2: Compatible with a North Germanic source. Acta Linguistica Hungarica. 2016.
Veselovská L., Emonds JE. Morphology, Divided and Conquered? Linguistica Brunensia. 2016.
Emonds J. The Single Morpheme -ed/-en of the English Past/Passive. Acta Linguistica Hungarica. 2012.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Čakányová M. The Grammar of English Infinitives. In Emonds JE. (Eds.) 2018.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Barešová I., Zawiszová H. Creativity and Innovation in Word Formation by Japanese Young People. In Emonds J., Janebová M. (Eds.) Language Use and Linguistic Structure: Proceedings of the Olomouc Linguistics Colloquium 2013. 2014.
Emonds J. Natural Language's only Functional Head. Major Trends in Theoretical and Applied Linguistics: Selected Papers from 20th Annual Symposium on Theoretical and Applied Linguistics. 2013.
Emonds J. Universal Default Right-Headedness and How Stress Determines Word Order. In Biberauer T., Sheehen M. (Eds.) Theoretical Approaches to Disharmonic Word Order. 2013.
KNIHA - CELEK
Emonds J., Jan Terje F. English: The Language of the Vikings. 2014.
KAPITOLA V KNIZE
Emonds JE. Adjectival and Analytic Passives. In Everaert M., van Riemsdijk H. (Eds.) The Wiley Blackwell Companion to Syntax, Vol. I. 2017.
Citko B., Emonds JE., Whitney R. Forty Years of Double Object Debates. In Everaert M., van Riemsdijk H. (Eds.) The Wiley Blackwell Companion to Syntax, Vol. II. 2017.
Emonds JE., Faarlund JT. How Viking Descendants Reshaped the English Vocabulary. Language Contact and Variation in the History of English. 2017.
Emonds JE. Theoretical Limits on Borrowing through Language Contact; not everything goes. Order and structure in syntax I: Word order and syntactic structure. 2017.
Veselovská L., Emonds J. The Cross-Linguistic Homes of Mood and Tense. Representing Structure in Phonology and Syntax. 2015.
Emonds J., Havranová K. Diachronic Development of English Relativizers: A Study in Grammar Competition. Categories and Categorial Changes: The Third Syntactical Plan and Beyond. 2014.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Veselovská L., Emonds JE., Janebová M., Martinková M., Podlipský VJ., Šimáčková Š. Olomouc Linguistics Colloquium 2018 (OLINCO 2018). 2018.
Veselovská L., Emonds JE., Janebová M., Martinková M., Podlipský VJ., Šimáčková Š. Olomouc Linguistics Colloquium 2016 (Olinco 2016). 2016.
Veselovská L., Emonds J., Janebová M., Martinková M., Podlipský V., Šimáčková Š. Olinco 2014 - Olomouc Linguistics Colloquium. 2014.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.