Mgr. Jitka Zehnalová, Dr.

Avatar
Contact

585633129

Katedra anglistiky a amerikanistiky

Filozofická fakulta

Křížkovského 10

1.45

odborný asistent

Office Hours:
Regular Room number: Comment:
Tuesday 11:00–12:00 1.45
Wednesday 15:00–16:00 1.45
ČLÁNEK
Zehnalová J. The Czech Structuralist Tradition and Translation-related Semiotic Text Analysis. Translatologica Pragensia IX , Acta Universitatis Carolinae Philologica 3. 2015.
ZEHNALOVÁ J. Pragmatický aspekt v literárním překladu. Časopis pro moderní filologii. 2001.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Flajšarová P. ENTERING THE CHURCH WITH HIGH WINDOWS: CZECH TRANSLATIONS OF POETRY BY PHILIP LARKIN. In Zehnalová J., Molnár O., Kubánek M. (Eds.) Interchange between Languages and Cultures: The Quest for Quality. 2016.
Anténe P. Il n’y a pas de hors-texte? Intertextuality and Lack Thereof in the Czech Translation of David Lodge’s Changing Places. In Kubánek M., Molnár O., Zehnalová J. (Eds.) Interchange between Languages and Cultures. Proceedings of the International Conference Translation and Interpreting Forum Olomouc 2014. 2016.
Zehnalová J. Translation Quality: Does It Exist? In Zehnalová J., Molnár O., Kubánek M. (Eds.) Interchange between Languages and Cultures: The Quest for Quality. 2016.
Zehnalová J. Translation Quality: Does It Exist? In Zehnalová J., Molnár O., Kubánek M. (Eds.) Interchange between Languages and Cultures: The Quest for Quality. 2016.
Engelbrecht W. A Moravian Picture of Dutch Literature. In Zehnalová J., Molnár O., Kubánek M. (Eds.) Tradition and Trends in Trans-Language Communication. 2013.
Podlipský V., Šimáčková Š. Automatic Imitation or Poor First-Language Inhibition? Why Foreign-Accentedness Increases during Interpreting. In Zehnalová J., Molnár O., Kubánek M. (Eds.) Tradition and Trends in Trans-Language Communication. 2013.
Řeřicha V. Czech Translation Equivalents of the Marginal Modal Need to in Administrative Texts. In Zehnalová J., Molnár O., Kubánek M. (Eds.) Tradition and Trends in Trans-Language Communication. 2013.
Molnár O. Source Text Quality in the Translation Process. In Molnár O., Kubánek M., Zehnalová J. (Eds.) Tradition and Trends in Trans-Language Communication. 2013.
Kubánek M. Source Text Quality in the Workflow of Translation Agencies. In Molnár O., Kubánek M., Zehnalová J. (Eds.) Tradition and Trends in Trans-Language Communication. 2013.
Sandersová M. Tackling redundancy at the delivery stage - Using peer evaluation as a teaching method. In Zehnalová J., Molnár O., Kubánek M. (Eds.) Tradition and Trends in Trans-Language Communication. 2013.
Zehnalová J. Tradition and Trends in Translation Quality Assessment. In Zehnalová J., Molnár O., Kubánek M. (Eds.) Tradition and Trends in Trans-Language Communication. 2013.
Zehnalová J. Tradition and Trends in Translation Quality Assessment. In Zehnalová J., Molnár O., Kubánek M. (Eds.) Tradition and Trends in Trans-Language Communication. 2013.
Jařab J. Translations as ways to the knowledge of the world and to world literature. In Zehnalová J., Molnár O., Kubánek M. (Eds.) Tradition and Trends in Trans-Language Communication. 2013.
Flajšarová P. When Kubla Khan Travels Abroad: Czech Translations of the Poetry by Samuel Taylor Coleridge. In Zehnalová J., Molnár O., Kubánek M. (Eds.) Tradition and Trends in Trans-Language Communication. 2013.
ŠIMÁČKOVÁ Š., PODLIPSKÝ V. Pronunciation skills of an interpreter. In Zehnalová J., Molnár O., Kubánek M. (Eds.) Teaching Translation and Interpreting Skills in the 21st Century. Olomouc Modern Language Series. Vol. 1. 2012.
Prágerová V. Seeking a Dynamic Model of Interpreting Applicable in Interpreter Training. In Zehnalová J., Molnár O., Kubánek M. (Eds.) Teaching Translation and Interpreting Skills in the 21st Century. 2012.
Sandersová M. Teaching Active Memory Skills as Part of Interpreter Training. In Zehnalová J., Molnár O., Kubánek M. (Eds.) Teaching Translation and Interpreting Skills in the 21st Century. 2012.
Řeřicha V., Livingstone D. The Dirty Dozen: Translating Semantically Complex Words and Collocations from Czech to English. In Zehnalová J., Molnár O., Kubánek M. (Eds.) Teaching Translation and Interpreting Skills in the 21st century. 2012.
Král P. The Role of Technology in Translation Studies. In Zehnalová J., Molnár O., Kubánek M. (Eds.) Teaching Translation and Interpreting Skills in the 21st Century. 2012.
Zehnalová J., Zubáková J. Translators Up-and-down the Garden Path: The Transfer of Pragmatic Meaning as a Part of Translation Competence. In Zehnalová J., Molnár O., Kubánek M. (Eds.) Teaching Translation and Interpreting Skills in the 21st Century. 2012.
Zehnalová J., Zubáková J. Translators Up-and-down the Garden Path: The Transfer of Pragmatic Meaning as a Part of Translation Competence. In Zehnalová J., Molnár O., Kubánek M. (Eds.) Teaching Translation and Interpreting Skills in the 21st Century. 2012.
KNIHA - CELEK
Skopečková E., Sodeyfi H., Zehnalová J., Řeřicha V., Vomáčková O., Bohuš M., Kořínková J., Chmelařová L., Mraček D., Mračková Vavroušová P., Hrdinová E. Překlad jako didaktický nástroj ve výuce cizích jazyků. 2017.
Zehnalová J. Kvalita a hodnocení překladu: Modely a aplikace. In . (Eds.) Kvalita a hodnocení překladu: Modely a aplikace. 2015.
Knittlová D., Grygová B., Zehnalová J. Překlad a překládání. 2010.
KAPITOLA V KNIZE
Zehnalová J. Kapitola čtvrtá: Hodnocení kvality překladu. Kvalita a hodnocení překladu: Modely a aplikace. 2015.
Zehnalová J. Kapitola druhá: Tradiční kritika překladu. Kvalita a hodnocení překladu: Modely a aplikace. 2015.
Zehnalová J. Kapitola první: Teorie překladu a kritika překladu. Kvalita a hodnocení překladu: Modely a aplikace. 2015.
Zehnalová J. Kapitola třetí: Modely hodnocení kvality překladu. Kvalita a hodnocení překladu: Modely a aplikace. 2015.
Molnár O., Zehnalová J. The Interpersonal Metafunction in Media Discourse. The Interpersonal Language Function Across Genres and Discourse Domain. 2012.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Zehnalová J., Kubátová H. Can (literary) translation practice speak? 2019.
Zehnalová J., Kubátová H. Corpus Semiotics: Reassessing Context. 2017.
SBORNÍK - CELEK
Zehnalová J., Molnár O., Kubánek M. Tradition and Trends in Trans-Language Communication. Tradition and Trends in Trans-Language Communication. 2013.
Kubánek M., Molnár O., Zehnalová J. Teaching Translation and Interpreting Skills in the 21st Century. 2012.
OPONENTSKÝ POSUDEK
Zehnalová J. Knowledges Awaiting Mediation: The Non-Translation of Sikhism in French in Quebec. Interventions. International Journal of Postcolonial Studies. 2020.
Zehnalová J. Translation, conflict and the politics of memory: Jan Karski's Story of a Secret State. Jiao Tong-Baker Centre for Translation and Intercultural Studies. 2020.
Zehnalová J. Nikos Kazantzakis´s Work under the Romanian Censhorship´s Siege. Nikos Kazantzakis´s Work under the Romanian Censhorship´s Siege. 2019.
Zehnalová J. Same perspective, different effect: framing the economy through financial news translation. Perspectives Studies in Translation Theory and Practice. 2019.
VEDENÍ PRÁCE
Zehnalová J. Nursery Rhymes and Their Functions in Literature. Nursery Rhymes and Their Functions in Literature. 2009.
Zehnalová J. PROBLEMATIKA PŘEVODU SPOLEČENSKO-KULTURNÍHO KONTEXTU VE FILMOVÉM PŘEKLADU. PROBLEMATIKA PŘEVODU SPOLEČENSKO-KULTURNÍHO KONTEXTU VE FILMOVÉM PŘEKLADU. 2009.
Zehnalová J. PŘEKLADOVÁ ANALÝZA PRVOTINY KHALEDA HOSSEINIHO THE KITE RUNNER. PŘEKLADOVÁ ANALÝZA PRVOTINY KHALEDA HOSSEINIHO THE KITE RUNNER. 2009.
Zehnalová J. Rozbor anglického textu a srovnání s jeho publikovaným českým překladem. Rozbor anglického textu a srovnání s jeho publikovaným českým překladem. 2009.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.