Prof. PhDr. Josef Jařab, CSc.

Avatar
Contact

585633109

Katedra anglistiky a amerikanistiky

Filozofická fakulta

Křížkovského 10

3.15

profesor

ČLÁNEK
Jařab J. Svět podle koho vlastně? Host. 2016.
Jařab J. Můj Roth. Everyman. Host. 2015.
Jařab J. "Don´t believe a word of it". Moravian Journal of Literature and Film. 2014.
Jařab J. Nominace současné hlučínské literatury do integrované Evropy. Hlučínsko: Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska. 2014.
Jařab J. Václav Havel: Uscire di scena. Italia-Urss (1956-1991): Un'amicizia non ufficiale - Václav Havel: Uscire di scena. 2014.
Jařab J. American History as a Ragtime Tune: E.L. Doctorow’s Ragtime. Moravian Journal of Literature and Film. 2013.
Jařab J. Americké svědomí. Respekt (online). 2010.
Jařab J. O návštěvách básníků a návratech poezie. KROK : knihovnická revue Olomouckého kraje. 2006.
Jařab J. Translating Yusef Komunyakaa into Czech: A Personal Confession. Callaloo: a journal of African diaspora arts and letters. 2005.
DISERTAČNÍ PRÁCE
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Jařab J. Assimilation - a good or bad word? In Peprník M. (Eds.) Assimilation - A Good or Bad Word? 2016.
Jařab J. Drželi jsme jeho úsilí palce. Překypuji radostí. Ze vzpomínek na Jana Pavla II. v Olomouci a na Svatém Kopečku. 2015.
Jařab J. Fusion or fragmentation? The ongoing story of American pluralist culture. In Flajšar J., Flajšarová P. (Eds.) Anglophone culture across centruies and borders. 2015.
Jařab J. America in the Foreign Media: Introduction. In Peprník M., Sweney M. (Eds.) America in Foreign Media. 2014.
Jařab J. Carl Van Vechten’s Nigger Heaven: Black Uptown Seen from White Downtown. In Arbeit M., Trušník R. (Eds.) A View form Elsewhere. 2014.
Peprník M. Cooper’s Anonymous Poetic Epigraphs: Smuggling Poetry into Fiction. In Jařab J., Sweney M. (Eds.) The Rainbow of American Poetry. 2014.
Jařab J. Translations as ways to the knowledge of the world and to world literature. In Zehnalová J., Molnár O., Kubánek M. (Eds.) Tradition and Trends in Trans-Language Communication. 2013.
JAŘAB J. Harlem Renaissance and the Jazz Age: One or Two Chapters in the History of American Modernism? In Grabe H., Mauk D., Moen O. (Eds.) E pluribus unum or E pluribus plura? Unity and Diversity in American Culture. 2011.
JAŘAB J. Poetry as a Source for Survival. In Trušník R., Němčoková K., Bell GJ. (Eds.) Theories and Practies. Proceedings of the Second International Conference on English and American Studies September 7-8, 2010 Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic. 2011.
JAŘAB J. The Transnational American Identity of Allen Ginsberg. In . (Eds.) Identity in Intercultural Communication (3rd Triennial Conference in English and American Studies) 21-22 October 2010, Budmerice, Slovakia, 2010. 2011.
Jařab J. America in Motion. America in Motion. 2010.
Jařab J. Academic Freedom and University Autonomy. The Politics of European University Identity: Political and Academic Perspectives. 2006.
Jařab J. Closing Remarks. The Politics of European University Identity: Political and Academic Perspectives. 2006.
Jařab J. Introductory Remarks. The Politics of European University Identity: Political and Academic Perspectives. 2006.
Jařab J. Culture, Knowledge, and European Unity. The New Frontiers of Europe. 2005.
KNIHA - CELEK
Hoffmannová A. Násilím proti násilí: Divadlo in-yer-face. In Jařab J., Kačer T. (Eds.) 2015.
Sweney M., Jařab J. Rainbow of American Poetry. 2014.
Jařab J., Dokulil M., Bureš J., Krákora P., Staněk A., Novotný Z., Hampl D., Kopeček P., Sladová J., Kusá J., Hubálek T., Mezihorák F., Malenovský M. Obnova demokracie v Československu po roce 1989. Obnova demokracie v Československu po roce 1989. 2010.
Pithart P., Jařab J., Mezihorák F., Krákora P., Zima P., Hampl D., Medveďová G., Kopeček P., Staněk A., Rašková M. Svobodné volby v Československu 1990 - Referendum o dalším směřování státu a společnosti. Svobodné volby v Československu 1990 ? Referendum o dalším směřování státu a společnosti. 2010.
Jařab J. Mezi realitou a literaturou. Mezi realitou a literaturou. 2008.
George Steiner a myšlenka Evropy. In Jařab J., Guziur J. (Eds.) George Steiner a myšlenka Evropy. 2006.
KAPITOLA V KNIZE
Jařab J. Je to jako exploze. RR Rozhovory. 2016.
Jařab J. Universitas - cesta k ideálům? Nouze, chudoba, bohatství. Výhledy do postrestituční epochy života církví. 2015.
Jařab J. Americký kulturní a literární modernismus. Literární modernismus ve světě. 2014.
Jařab J. Poezie v éře prózy. Relokace v literatuře a filmu. 2014.
Sweney M., Jařab J. Preface. Rainbow of American Poetry. 2014.
Jařab J. Když méně může být i více. Slon a dvacet povídek. 2013.
Jařab J. Váklav Havel, yes, yes, křičeli a my se hned cítili vítanější. Příležitostný portrét Václava Havla. 2013.
JAŘAB J. An Unexpected Role to Play and Challenges to Face. Leadership and Governance in Higher Education. 2011.
JAŘAB J. Mezi tavicím kotlem, kulturním pluralismem a multikulturalismem. Horace M. Kallen a vývoj americké kulturní identity. 2011.
JAŘAB J. Pluralitní americká identita Allena Ginsberga. Pluralita kultury: literatura a film v dnešním světě. 2011.
Jařab J. Doslov: Robert Frost. In . (Eds.) Cesta, jíž jsem nešel. 2010.
Jařab J. Marching Regimes and Syncopating Drummers. In . (Eds.) Jazz behind the Iron Curtain. 2010.
Jařab J. Ve světě plném významů. In . (Eds.) Honzo, ahoj! Setkání s Janem Balabánem. 2010.
Jařab J. Up from Invisibility. A New Literary History of America. 2009.
Jařab J. Ken Kesey: The Laying of Cuckoo Eggs. Cult Fiction & Cult Film: Multiple Perspectives. 2008.
Jařab J. Central Europe: Between Memories and Dreams, Hardly an Encouraging Reality. Does Central Europe Still Exist? History, Economy, Identity. 2007.
Jařab J. Education and Democratic Culture - Setting the Scene. In . (Eds.) Higher Education and Democratic Culture: Citizenship, Human Rights, Civic Responsibility. 2007.
Jařab J. Greenwich Village-Harlem: A Round Trip. New York: Cradle of America´s Cultural Plurality. 2007.
Jařab J. Preface: ,New York, New York´: A Magic Incantation. New York: Cradle of America´s Cultural Plurality. 2007.
Jařab J. What Happened in Central Europe? Populism in Central Europe. 2007.
Jařab J. Pootevřené kolokvium na téma Evropy. George Steiner a myšlenka Evropy. 2006.
Jařab J. Poselství Waldenu. Walden aneb Život v lesích. 2006.
Jařab J. Word of Introduction. America: Home of the Brave. 2005.
Jařab J. Beatnické novátorství a tradice v lyrice Allena Ginsberga. Allen Ginsberg: Slovy a dechem. 2000.
Jařab J. Giacomo Joyce - modernistická romance Jamese Joyce. James Joyce: Giacomo Joyce. 2000.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Flajšarová P., Jařab J., Flajšar J. Modern American Drama. 2015.
Flajšarová P., Flajšar J., Jařab J., Peprník M., Tylšarová H. Olomouc International Colloquium of American Studies. 2015.
Peprník M., Jařab J. Doktorandský workshop. 2014.
SBORNÍK - CELEK
America in the Course of Human Events: Presentations and Interpretations. In Arbeit M., Jařab J. (Eds.) America in the Course of Human Events: Presentations and Interpretations. 2006.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Jařab J. Běž domů, Ivane! Běž domů, Ivane! 2010.
Jařab J. Vzkaz Josefa Jařaba. Vzkaz Josefa Jařaba. 2010.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Jařab J. American Studies in the Czech Republic and Slovakia. European Journal of American Studies. 2006.
RECENZE
Jařab J. Interpretace románu Philipa Rotha Americká idyla. Moravian Journal of Literature and Film. 2014.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Name Faculty Study programme Year of completion
Tomáš JACKO FIF Filologie 2011
Veronika PORTEŠOVÁ FIF Filologie 2014
Jiří MĚSÍC FIF Filologie 2016
Marian SIEDLOCZEK FIF Filologie 2019
List contains doctoral study graduates