prof. PhDr. Jarmila Tárnyiková, CSc.

Avatar
Contact

585633121

Katedra anglistiky a amerikanistiky

Filozofická fakulta

tř. Svobody 26

1.71

ČLÁNEK
Válková S., Tárnyiková J. Where focus formulas and discourse markers meet. Discourse and Interaction. 2015.
Tárnyiková J. English Borrowings in Czech: Health to our Mouths? Brno Studies in English. 2009.
Tárnyiková J. Clines of categoriality in sentence complexing. Discourse and Interaction. 2008.
Tárnyiková J. Zpět ke kořenům... Jazykovědné aktuality. 2007.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Tárnyiková J. Role strukturních stereotypů v textu. Autorský záměr a jeho cesta k adresátovi. Komunikační a textové strategie v masmediálním, komerčním a akademickém diskurzu. 2008.
Tárnyiková J. Role strukturních stereotypů v textu. AUTORSKÝ ZÁMĚR A JEHO CESTA K ADRESÁTOVI: KOMUNIKAĆNÍ A TEXTOVÉ STRATEGIE V MASMEDIÁLNÍM, KOMERČNÍM A AKADEMICKÉM DISKURZU. 2008.
Tárnyiková J., Válková S. Social Deixis in Addressing. Patterns (A Festschrift for Libuše Dušková). 2005.
Tárnyiková J., Válková S. The Landscape of Linguistics: What to Teach? Syllabus Development on Research and Experience. 2000.
Tárnyiková J. A Communicative Approach to Syntax. Reference Grammars and Modern Linguistic Theory (Linguische Arbeiten 226). 1989.
KNIHA - CELEK
TÁRNYIKOVÁ J., JANEBOVÁ M. Anglica III Linguistica. Anglica III Linguistica. 2009.
Tárnyiková J. From Text to Texture. An introduction to text processing. From Text to Texture. An introduction to text processing. 2009.
Tárnyiková J. Sentence Complexes in Text. Processing strategies in English and in Czech. Sentence Complexes in Text. Processing strategies in English and in Czech. 2007.
Tárnyiková J. From Text to Texture. An Introduction to processing strategies. From Text to Texture. 2002.
KAPITOLA V KNIZE
Tárnyiková J. Clines of Categoriality in Ivan Poldauf ’s Theoretical Framework. Categories and Categorial Changes: The Third Syntactical Plan and Beyond. 2014.
Tárnyiková J. A Text-Level Approach to Sentence Complexes (English-Czech Interface). Text as a Dynamic Interplay of Text Parameters. 2012.
Tárnyiková J. Halliday´s Interpersonal Component Reconsidered. The Interpersonal Language Function across genres and discourse domains. 2012.
Tárnyiková J. Vague Reference to Notional Categories (English-Czech inferface). Anglica III Linguistica. 2009.
Tárnyiková J. Chino, Eiichi (1932-2002). In . (Eds.) Encyclopedia of Language and Linguistics 2nd edition. 2006.
Tárnyiková J. Definiteness from a textual perspective. In . (Eds.) DE LINGUA ET LITTERIS. Studia in honorem Casimiri Andreae Sroka. 2005.
Tárnyiková J. Social deixis in addressing. In . (Eds.) Patterns. A Festschrift for Libuše Dušková. 2005.
Tárnyiková J. DICHOTOMIES AND SCALES. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica - Anglica. 2000.
Tárnyiková J. Chapter 6 Pragmatics. Rudiments of English Linguistics. 2000.
Tárnyiková J., Válková S. Politeness across Cultures: The Case of Apologies. The Tongue Is an Eye. Studies presented to Libuše Dušková. 2000.
Veselovská L. The free main constituent order in Czech: A note to the concept of the strong vs. weak features. In TÁRNYIKOVÁ J. (Eds.) Anglica: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Philologica 67. 1994.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
RECENZE
Tárnyiková J. Communication Strategies in Text and Talk. Communication Strategies in Text and Talk. 2009.
Tárnyiková J. Shifts of Explicitness in Translation A Czech-English Study. Shifts of Explicitness in Translation. 2008.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Name Faculty Study programme Year of completion
Jana ADÁMKOVÁ FIF Filologie 2011
Jolana KAŠTOVSKÁ FIF Filologie 2012
List contains doctoral study graduates