PhDr. Pavel Král

Avatar
Contact

585633117

Katedra anglistiky a amerikanistiky

Filozofická fakulta

Křížkovského 10

3.28

Lektor

Office Hours:
Regular Room number: Comment:
Monday 10:00–11:00 3.28
Friday 10:00–11:00 3.28
ČLÁNEK
Švec JG., Lejska M., Frostová J., Zábrodský M., Dršata J., Král P. Česká verze dotazníku Voice Handicap Index pro kvantitativní hodnocení hlasových potíží vnímaných pacientem. Otorinolaryngologie a foniatrie. 2009.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Král P. The Role of Technology in Translation Studies. In Zehnalová J., Molnár O., Kubánek M. (Eds.) Teaching Translation and Interpreting Skills in the 21st Century. 2012.
RECENZE
Král P. External Examiner’s Report on Dissertation: An Evaluation of the Computer-Aided Translation Tools and Resources Available for Maltese Translators. A dissertation presented to the Faculty of Arts in the University of Malta for the degree of Masters in Translation. 2016.
OPONENTSKÝ POSUDEK
PŘEKLAD
KRÁL P., Černínová E., Kubánek M., Molnár O. Udržitelný rozvoj. 2011.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Name Faculty Study programme Year of completion
List contains doctoral study graduates