Mgr. Josefína Zubáková, Ph.D.

Avatar
Contact

585633110

Katedra anglistiky a amerikanistiky

Filozofická fakulta

Křížkovského 10

3.23

Odborný asistent

ČLÁNEK
Zubáková J. Sociological Approaches in Translation Studies: An Overview. Czech and Slovak Linguistic Review. 2017.
Zubáková J., Brázdilová N. Some Remarks on the Translation Strategies in Drama Translation in English and Czech. The Seagull Revisited. Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Translatologica Pragensia. 2012.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Zehnalová J., Zubáková J. Translators Up-and-down the Garden Path: The Transfer of Pragmatic Meaning as a Part of Translation Competence. In Zehnalová J., Molnár O., Kubánek M. (Eds.) Teaching Translation and Interpreting Skills in the 21st Century. 2012.
KUBÁNEK M., ZUBÁKOVÁ J. Přístupy k výuce terminologie v rámci přípravy překladatelů odborných textů na KAA FF UP v Olomouci. In Cíbiková I. (Eds.) Terminologické fórum III. 2011.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Klabal O., Zubáková J., Kubánek M., Sejkorová V., Král P. TIFO 2019: "Teaching Translation vs. Training Translators". 2019.
Molnár O., Klabal O., Král P., Zubáková J. "Translating the Wor(l)d: Beyond Language". 2017.
KRÁL P., ZUBÁKOVÁ J., ŘEŘICHA V. Translation and Interpreting Forum Olomouc 2011. 2011.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Name Faculty Study programme Year of completion
List contains doctoral study graduates