Mgr. Ondřej Molnár, Ph.D.

Employee photo
Contact

585633105, 775275653

Jazyková škola FF UP

Filozofická fakulta

Katedra anglistiky a amerikanistiky

Filozofická fakulta

Křížkovského 10

3.09

  • (Jazyková škola FF UP)
  • Odborný asistent - proděkan (Katedra anglistiky a amerikanistiky)

ČLÁNEK
Molnár O. Translation Quality Assessment. Czech and Slovak Linguistic Review. 2017.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Molnár O. Interpersonal Space in a Hard News Story (genre analysis). In Tárnyiková J. (Eds.) 2017.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Flajšarová P. ENTERING THE CHURCH WITH HIGH WINDOWS: CZECH TRANSLATIONS OF POETRY BY PHILIP LARKIN. In Zehnalová J., Molnár O., Kubánek M. (Eds.) Interchange between Languages and Cultures: The Quest for Quality. 2016.
Anténe P. Il n’y a pas de hors-texte? Intertextuality and Lack Thereof in the Czech Translation of David Lodge’s Changing Places. In Kubánek M., Molnár O., Zehnalová J. (Eds.) Interchange between Languages and Cultures. Proceedings of the International Conference Translation and Interpreting Forum Olomouc 2014. 2016.
Zehnalová J. Translation Quality: Does It Exist? In Zehnalová J., Molnár O., Kubánek M. (Eds.) Interchange between Languages and Cultures: The Quest for Quality. 2016.
Engelbrecht W. A Moravian Picture of Dutch Literature. In Zehnalová J., Molnár O., Kubánek M. (Eds.) Tradition and Trends in Trans-Language Communication. 2013.
Podlipský V., Šimáčková Š. Automatic Imitation or Poor First-Language Inhibition? Why Foreign-Accentedness Increases during Interpreting. In Zehnalová J., Molnár O., Kubánek M. (Eds.) Tradition and Trends in Trans-Language Communication. 2013.
Řeřicha V. Czech Translation Equivalents of the Marginal Modal Need to in Administrative Texts. In Zehnalová J., Molnár O., Kubánek M. (Eds.) Tradition and Trends in Trans-Language Communication. 2013.
Molnár O. Source Text Quality in the Translation Process. In Molnár O., Kubánek M., Zehnalová J. (Eds.) Tradition and Trends in Trans-Language Communication. 2013.
Molnár O. Source Text Quality in the Translation Process. In Molnár O., Kubánek M., Zehnalová J. (Eds.) Tradition and Trends in Trans-Language Communication. 2013.
Kubánek M. Source Text Quality in the Workflow of Translation Agencies. In Molnár O., Kubánek M., Zehnalová J. (Eds.) Tradition and Trends in Trans-Language Communication. 2013.
Sandersová M. Tackling redundancy at the delivery stage - Using peer evaluation as a teaching method. In Zehnalová J., Molnár O., Kubánek M. (Eds.) Tradition and Trends in Trans-Language Communication. 2013.
Zehnalová J. Tradition and Trends in Translation Quality Assessment. In Zehnalová J., Molnár O., Kubánek M. (Eds.) Tradition and Trends in Trans-Language Communication. 2013.
Jařab J. Translations as ways to the knowledge of the world and to world literature. In Zehnalová J., Molnár O., Kubánek M. (Eds.) Tradition and Trends in Trans-Language Communication. 2013.
Flajšarová P. When Kubla Khan Travels Abroad: Czech Translations of the Poetry by Samuel Taylor Coleridge. In Zehnalová J., Molnár O., Kubánek M. (Eds.) Tradition and Trends in Trans-Language Communication. 2013.
ŠIMÁČKOVÁ Š., PODLIPSKÝ V. Pronunciation skills of an interpreter. In Zehnalová J., Molnár O., Kubánek M. (Eds.) Teaching Translation and Interpreting Skills in the 21st Century. Olomouc Modern Language Series. Vol. 1. 2012.
Prágerová V. Seeking a Dynamic Model of Interpreting Applicable in Interpreter Training. In Zehnalová J., Molnár O., Kubánek M. (Eds.) Teaching Translation and Interpreting Skills in the 21st Century. 2012.
Sandersová M. Teaching Active Memory Skills as Part of Interpreter Training. In Zehnalová J., Molnár O., Kubánek M. (Eds.) Teaching Translation and Interpreting Skills in the 21st Century. 2012.
Kubánek M., Molnár O. Teaching Translation Strategies: The Case of Condensation. Teaching Translation and Interpreting Skills in the 21st Century. 2012.
Řeřicha V., Livingstone D. The Dirty Dozen: Translating Semantically Complex Words and Collocations from Czech to English. In Zehnalová J., Molnár O., Kubánek M. (Eds.) Teaching Translation and Interpreting Skills in the 21st century. 2012.
Král P. The Role of Technology in Translation Studies. In Zehnalová J., Molnár O., Kubánek M. (Eds.) Teaching Translation and Interpreting Skills in the 21st Century. 2012.
Zehnalová J., Zubáková J. Translators Up-and-down the Garden Path: The Transfer of Pragmatic Meaning as a Part of Translation Competence. In Zehnalová J., Molnár O., Kubánek M. (Eds.) Teaching Translation and Interpreting Skills in the 21st Century. 2012.
KNIHA - CELEK
KAPITOLA V KNIZE
Molnár O., Kubánek M. Kvalita zdrojového textu v překladatelském procesu. Kvalita a hodnocení překladu: Modely a aplikace. 2015.
Kubánek M., Molnár O. Využití nástroje pro tvorbu korpusů studentských překladů. Kvalita a hodnocení překladu: Modely a aplikace. 2015.
Molnár O. Lexical Patterns in the Texts of the European Union. Text as a Dynamic Interplay of Text Parameters. 2012.
Molnár O., Zehnalová J. The Interpersonal Metafunction in Media Discourse. The Interpersonal Language Function Across Genres and Discourse Domain. 2012.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Molnár O., Klabal O., Král P., Zubáková J. "Translating the Wor(l)d: Beyond Language". 2017.
Molnár O., Švecová H. Green Island. 2014.
SBORNÍK - CELEK
Zehnalová J., Molnár O., Kubánek M. Tradition and Trends in Trans-Language Communication. Tradition and Trends in Trans-Language Communication. 2013.
Kubánek M., Molnár O., Zehnalová J. Teaching Translation and Interpreting Skills in the 21st Century. 2012.
PŘEKLAD
KRÁL P., Černínová E., Kubánek M., Molnár O. Udržitelný rozvoj. 2011.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Name Faculty Study programme Year of completion
Ondřej MOLNÁR FIF Filologie 2017
List contains doctoral study graduates