Mgr. et Mgr. Ondřej Klabal

Employee photo
Contact

585633112

Katedra anglistiky a amerikanistiky

Filozofická fakulta

Křížkovského 10

3.23

lektor

Office Hours:
Regular Room number: Comment:
Tuesday 11:30–12:30 Křížkovského 10, 3.23 or by appointment

Functions & membership in academic & non academic bodies:

  • Člen AS fakulty (19. 4. 2017 – )
ČLÁNEK
Handlos P., Klabal O., Dokoupil M., Handlosová K., Uvíra M. Giant cell aortitis. Forensic Science Medicine and Pathology. 2020.
Klabal O., Handlos P., Uvíra M. Regarding “Isolated Right Atrial Rupture From Blunt Chest Trauma in Motor Vehicle Collisions: Mechanisms of Injury and Outcomes”. AMERICAN JOURNAL OF FORENSIC MEDICINE AND PATHOLOGY. 2020.
Handlosová K., Klabal O., Dokoupil M., Vladimír V., Uvíra M., Handlos P. Fatal and Nonfatal Rip Saw Injuries. JOURNAL OF FORENSIC SCIENCES. 2019.
Klabal O. Shall We Teach Shall: A Systematic Step-By-Step Approach. Studies in Logic, Grammar and Rhetoric. 2018.
Klabal O. WITHIN THE PERIOD TO MEET THE DEADLINE: CZECH NEAR-SYNONYMS DOBA AND LHŮTA AND THEIR ENGLISH EQUIVALENTS. Comparative Legilinguistics (International Journal for Legal Communication). 2016.
Kubánek M., Klabal O. Plain or Archaic: The New Czech Civil Code Going against the Flow. Comparative Legilinguistics (International Journal for Legal Communication). 2013.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Kubánek M., Klabal O. Institucionální snaha o zajištění jednotné univerzitní terminologiee. In Cíbiková I. (Eds.) Recenzovaný zborník vedecko-výskumných a odborných prác, Terminologické fórum V. na tému „Úklady terminológie “. 2015.
KAPITOLA V KNIZE
Klabal O., Knap-Dlouhá P., Kubánek M. VOM TEXT ZUR DIDAKTIK. In Rakšányiová J. (Eds.) Quo vadis, rechtsübersetzung? 2017.
Klabal O., Chromá M. Kvalita právního překladu. Kvalita a hodnocení překladu: Modely a aplikace. 2015.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Klabal O. Překladatel v praxi. 2020.
Klabal O., Zubáková J., Kubánek M., Sejkorová V., Král P. TIFO 2019: "Teaching Translation vs. Training Translators". 2019.
Molnár O., Klabal O., Král P., Zubáková J. "Translating the Wor(l)d: Beyond Language". 2017.
Current courses
Course title Department/Abbrev. Semester Type Classes
Právnická angličtina 2 KAA/LEG2 ZS Se 2
Teorie a metodika tlumočení 2 KAA/INME2 ZS Se 2
Teorie a metodika tlumočení 2 KAA/INM2 ZS Se 2
Tlumočnický seminář 1 KAA/IN01 ZS Se 2
Teorie a metodika tlumočení KRS/TMT ZS 1
Teorie a metodika tlumočení KRS/TMT ZS Se 1
Právní španělština KRS/PSTP ZS Se 2
Name Faculty Study programme Year of completion
List contains doctoral study graduates