prof. PhDr. Jaroslav Macháček, CSc.

Funkce: emeritní profesor

Telefon: 585 633 122

E-mail: jaroslav.machacek@upol.cz

Adresa: Křížkovského 10

779 00  Olomouc

Konzultační hodiny

po domluvě (jaroslav.machacek at upol.cz)

Osobní informace

VZDĚLÁNÍ
1991        profesor v oboru Anglický jazyk
1967        docent v oboru Anglický jazyk
1965        CSc. v oboru Anglický jazyk
1953        PhDr. v oboru Germánské a Románské filologie
1948-1952        studium španělštiny a angličtiny na FF UP v Olomouci

ÚDAJE O PRAXI OD ABSOLVOVÁNÍ  VYSOKÉ  ŠKOLY    
1991 - dosud     profesor anglického jazyka na KAA
1990 - srpen 2011 vedoucí Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UP
1974  - 1990     topič ve Fakultní nemocnici UP
1972  - 1974     pomocný knihovník Ústavu pro výzkum vyšší nervové činnosti UP
1970  - 1972     dozor ve studovně FF UP
1967 -  1970     docent tamtéž
1955 - 1967      odborný asistent tamtéž
1952 - 1955      asistent na Katedře germánské a anglické filologie, FF UP

Vyučované předměty

KAA/HANG - Historical Development of English

Oborové zaměření

anglická morfologie a syntax,
fonetika a fonologie,
vývoj angličtiny

Publikace

2009    „The English Infinitive - Shod or Bare? (The Case of Help).” In Tárnyiková, J. – Janebová, M. (eds.), Anglica III, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica. Philologica 99, UP v Olomouci.

1995    „Indirect object, dative, beneficiary, or recipient?“ In: Linguistica Pragensia 5.

1994     „A note on evaluation and qualification in English.“ In: Anglica I, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, UP v Olomouci.

1991    „Componential analysis in English Verb Complementation.“ In: Brno Studies in English 19.

1985    „K otázce predikačních vztahů v moderní angličtině.“ In: Časopis pro moderní filologii, 40.

1969    „Historical Aspect of the Accusative with Infinitive and the Content Clause in English.“ In: Brno Studies in English 8.

1965    „Complementation of the English Verb by the Accusative-with-Infinitive and the Content Clause.“ In: Philologica II, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, UP v Olomouci.

1959    „A Contribution to the problem of the so-called copula in modern English.“ In: Philologica Pragensia 2.

Granty

2012 – 2014 člen řešitelského týmu projektu „Jazyková rozmanitost a komunikace“ (CZ.1.07/2.3.00/20.0061), projekt s přidělenou finanční podporou z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 2.3, hlavní řešitelka doc. Ludmila Veselovská

2012 - 2013 člen řešitelského týmu projektu projektu Studentské grantové soutěže (IGA) FF_2012_030 Lingvista Ivan Poldauf, zakladatel olomoucké anglistiky

2009-2012 člen řešitelského týmu projektu Inovace studia anglické filologie o moduly odborného překladu a tlumočení (odborný evaluátor)

2011     člen řešitelského týmu projektu FF_2011_079 Studentské grantové soutěže UP (IGA): „Text jako dynamická souhra textových parametrů a jazykových prostředků“, hlavní řešitel Mgr. O. Molnár

2008    člen řešitelského týmu rozvojového projektu Modernizace a rozšíření kapacity ICT na FF UP