Učitelská způsobilost

Pro studenty navazujícího magisterského studia na FF UP

Popis:

Studium v oblasti pedagogických věd k získání kvalifikace učitele všeobecně vzdělávacích věd 2. stupně ZŠ a SŠ

Profil:

Absolvent je připraven vést výuku daného předmětu a podílet se na realizaci školního kurikula na daném stupni vzdělání.

Průběh studia:

Pedagogicko-psychologický základ I. (zimní semestr prvního ročníku) a II. (letní semestr prvního ročníku)

Didaktika angličtiny I. (zimní semestr prvního ročníku) a II. (letní semestr prvního ročníku)

Praxe (nejdříve v letním semestru prvního ročníku, ideálně ve druhém ročníku)

U sdruženého studia (maior/minor) ještě Didaktika druhého oboru I. a II., a Praxe II.

Katedra anglistiky a amerikanistiky zajišťuje výuku Didaktiky angličtiny I. a II., výuka probíhá formou 90minutového semináře jednou týdně a 1–2x blokové výuky (celkem 40 vyučovacích hodin za semestr)

V kurzech se probírají tato témata:

  • Lesson planning
  • Motivation, age, reasons and other factors influencing language learning/acquisition and language teaching
  • Class management, classroom language, giving instructions
  • Assessment, feedback, error correction, and testing
  • Textbook, supplementary teaching materials, online apps
  • Teaching skills (reading, writing, listening, speaking)
  • Teaching pronunciation and spelling
  • Teaching grammar and vocabulary 

Pro více informaci: web ICV

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)