Státní zkoušky

Informace k uzavření studia a přihlášení ke státní závěrečné zkoušce a obhajobám zde.

Průběh státních zkoušek

Bakalářská státní zkouška z anglického jazyka

Bakalářská státní zkouška z anglického jazyka SZAJ1 a SZAJ2 je od roku 2024 písemná. V případě SZAJ1 (samostatný studijní program) se student připravuje na tři lingvistické disciplíny, a to LESZ (dvě z těchto disciplín: lexikologie, stylistika, pragmatika), GRFZ (gramatika) a AF03 (fonetika). Na místě si pak vylosuje dvě disciplíny, ze kterých vykonává písemnou státní zkoušku.

V případě SZAJ2 (sdružený studijní program – maior/minor) se student připravuje na dvě lingvistické disciplíny z těchto: LESZ (dvě z těchto disciplín: lexikologie, stylistika, pragmatika), GRFZ (gramatika) a AF03 (fonetika). Na místě si pak vylosuje jednu disciplínu, ze které vykonává písemnou státní zkoušku. 

Bližší informace ke konkrétnímu průběhu zkoušky jsou ve STAGu a Moodlu.

Bakalářská státní zkouška z literatury

Bakalářská státní zkouška z literatury SZAL1 a SZAL2 je ústní. Jejím cílem je prověřit znalosti americké a britské literární historie daného období, znalosti literární teorie a základní literární terminologie a prověřit schopnosti odborné analýzy a interpretace literárního díla. Zkouška má dvě části: literární historii a analýzu literárního díla. U SZAL1 (samostatný studijní program) zahrnuje literární historie látku všech 4 literárních kurzů (AML1, AML2, BRL1 a BRL2). Jejich obsahy jsou ve STAGu.

V případě SZAL2 (sdružený studijní program – maior/minor) si student vybírá dva libovolné tematické celky ze čtyř (AML1, AML2, BRL1 a BRL2), ze kterých chce být zkoušen, např. tematický celek americké literatury 1800–1880 (AML1) a britské literatury 1900–1950 (BRL2). Texty k analýze zadává zkoušející, a to z programu kurzů, které si student zvolil ke zkoušce.

Okruhy ke státním zkouškám

Aktuální popisy státních zkoušek viz STAG

Bakalářské studium – samostatné studijní programy

Anglická filologie

 • KAA/SZAJ1 Final Bachelor’s Degree Exam in Language
 • KAA/SZAL1 Final Bachelor’s Degree Exam in Literature

Angličtina pro tlumočení a překlad

 • KAA/SZAP Překlad z anglického jazyka
 • KAA/SZAT Tlumočení z anglického jazyka

Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad

(pro ročníky, které nastoupily v ak. roce 2022/2023 a dříve)

 • KAA/SZAJ Anglický jazyk
 • KAA/SZAP Překlad z anglického jazyka
 • KAA/SZAT Tlumočení z anglického jazyka

English Philology

 • KAA/SZAJ1 Final Bachelor’s Degree Exam in Language
 • KAA/SZAL1 Final Bachelor’s Degree Exam in Literature

Bakalářské studium – sdružené studijní programy (maior/minor)

Anglická filologie

 • KAA/SZAJ2 Final Bachelor’s Degree Exam in Language
 • KAA/SZAL2 Final Bachelor’s Degree Exam in Literature

Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad

 • KAA/SZAP Překlad z anglického jazyka
 • KAA/SZAT Tlumočení z anglického jazyka

Navazující magisterské studium – samostatné studijní programy

Anglická filologie

 • KAA/SAJM1 Final Master’s Degree Exam in Language
 • KAA/SALM1 Final Master’s Degree Exam in Language

Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad

 • SAFM2 Anglická filologie
 • SATPT Teorie překladu a tlumočení

English Philology

 • KAA/SAJM1 Final Master’s Degree Exam in Language
 • KAA/SALM1 Final Master’s Degree Exam in Language

Navazující magisterské studium – sdružené studijní programy (maior/minor)

Anglická filologie

 • KAA/SAJM2 Final Master’s Degree Exam in Language
 • KAA/SALM2 Final Master’s Degree Exam in Language

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)