Studium

Průvodce studiem na FF UP

Informační prezentace pro 1. ročníky:

 • Bc. samostatná AF + ATP (se studijním plánem programu ATP platným od ak. roku 2023/2024)
 • Bc. samostatná AF
 • Mgr. všechny programy
 • Video záznam starších informačních schůzek online
  • pro bakalářské programy 1. 9. 2021 YouTube záznam zdeUpozornění pro studenty ATP: ve videu najdete pouze dřívější akreditaci, platnou ještě pro ročníky ATP, které nastoupily v akademické roce 2022/2023. Powerpointová prezentace výše obsahuje aktualizovaný studijní plán programu ATP.
  • pro navazující magisterské programy 6. 9. 2021 YouTube záznam zde

Prosíme všechny studenty KAA, aby se v moodlu přihlásili do DF KAA - DISCUSSION FORUM KAA

Informace k didaktice angličtiny – učitelská způsobilost

Studijní plány

Bakalářské studium – samostatné studijní programy

Bakalářské studium – sdružené studijní programy (maior/minor)

Navazující magisterské studium – samostatné studijní programy

Navazující magisterské studium – sdružené studijní programy (maior/minor)

Uzavření studia a přihlášení ke státní zkoušce a obhajobě

Pravidla KAA pro ukončení studia

Zápis státní zkoušky a obhajoby ve STAGu

Zápis předmětů se provádí na začátku semestru, ve kterém bude student uzavírat studium. Poté je ještě nutné se zapsat na konkrétní termíny SZZK a obhajoby, které se vypisují měsíc před uzavřením studia. (Za zapsaný se počítá až konkrétní termín, tedy pokud si sice na začátku semestu zapíšete státnice či obhajobu, ale pak se nepřihlásíte na konkrétní termín, nepočítá se to jako neúspěšný pokus).

Uzavření studia

Studium se uzavírá dle platného harmonogramu (leden – 11. 12. 2023, květen – 9. 5. 2024, červen). Je třeba získat všechny kredity (180 Bc. studium, 120 nMgr. studium) v požadované skladbě za celé studium (ať samostatné či sdružené studium, včetně diplomových seminářů – tj. v případě sdruženého studia (maior/minor) studia je nutné mít splněné kredity za oba programy). Pozor na plnění modulu Cizí jazyk – min. 9 kreditů dle podmínek vypsaných na webu CJV. Není možné uzavřít studium, pokud student nemá schválené zadání diplomové práce ve STAGu.

Státnice a obhajoba v ZS

Pro konání SZZK a obhajob v ZS je řádným termínem leden – od 10. 11. budou vypsány termíny ve STAGu

Rozložení státnic a obhajob v ZS

Pokud student nechce složit všechny části státní zkoušky v jednom zkouškovém období, je možné si státní zkoušku rozložit, ale aspoň jednu z částí SZZK – tedy buď obhajobu BP či DP, nebo státnice – je nutné vykonat v termínu květen/červen, a pak si můžete tu druhou část (obhajobu, nebo státnice) zapsat na termíny v srpnu/září (termíny budou vypsané začátkem června)

Při rozložení státnic v LS je nutné uzavřít studium v řádném termínu (dle harmonogramu) a zapsat se na květen/červen na státnice, a pak na srpen na obhajobu (termín odevzdání BP či DP je 27. 6. 2024 do 23:59 hod.), nebo naopak – nejdřív obhajobu (termín odevzdáni BP či DP 9. 5. 2024 do 23:59 hod.), a pak státnice v srpnu/září. Pokud rozložíte státnice a obhajobu a skončíte studium až v srpnu, neohrozí to vaše přijetí do navazujícího magisterského studia, náhradní zápis bývá až v polovině září.

Kdo nepíše BP či DP na KAA, musí na státnice v květnu/červnu nebo v lednu. Pokud nerozkládáte státnice a obhajobu v LS stejného akademického roku nebo jste v průběhu studia nebyli na zahraničním výjezdu, termíny v srpnu/září jsou pouze termíny opravné.

Práci zavěšujete do Portálu, kde vyplníte požadované informace (anotace, klíčová slova, ...) a pošlete své studijní referentce, která Vám potvrdí (ne obratem, nejste ve studiu sami:)) odevzdání práce.

Od ak. roku 2022/23 již není povinností studenta práci vytisknout a odevzdat ve fyzické podobě.

Odložení státní zkoušky

Student musí státní závěrečnou zkoušku složit nejpozději do dvou kalendářních roků ode dne, kdy splnil podmínky pro její vykonání (tj. od uzavření studia), při současném dodržení maximální doby studia.

Studijní poradci

Studujete na KAA?

 • Nevíte, jak si uspořádat studium?
 • Nevíte, jak si určit individuální specializace?
 • Jak se orientovat v modulech?
 • Nevíte, které B-předměty jsou pro vaše studium vhodné?

Pomoc při orientaci v jednotlivých studijních plánech, při vypracovávání individuálního harmonogramu a při výběru povinně volitelných disciplín vám mohou poskytnout vaši studijní poradci.

Studijní poradci na KAA:

Anglická filologie

 Překlad a tlumočení

Užitečné odkazy při potížích

Pokud studenti čelí dlouhodobým zdravotním obtížím, ať už psychického nebo fyzického charakteru, mohou se obrátit na Centrum podpory studentů se specifickými potřebami.

Bezplatnou pomoc poskytuje Psychologická poradna Katedry psychologie FF UP.

V případě, že dojde k porušení práv studentů, je doporučeno nejdříve komunikovat s vyučujícími, a poté s vedením katedry. Pokud ani jedno není možné, můžete se obrátit přímo na ochránce práv na FF UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)