Mgr. Šárka Šimáčková, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633134

Katedra anglistiky a amerikanistiky

Filozofická fakulta

Křížkovského 10

3.18

odborný asistent

Konzultační hodiny:
Nepravidelné Místnost: Poznámka:
3.18 Během zkouškového období je nutné konzultaci domluvit předem emailem.
ČLÁNEK
Chládková K., Podlipský VJ., Natalia N., Šimáčková Š. The McGurk effect in the time of pandemic: Age-dependent adaptation to an environmental loss of visual speech cues. PSYCHONOMIC BULLETIN & REVIEW. 2021.
Podlipský VJ., Kateřina Ch., Šimáčková Š. Spectrum as a perceptual cue to vowel length in Czech, a quantity language. JOURNAL OF THE ACOUSTICAL SOCIETY OF AMERICA. 2019.
Šimáčková Š., Podlipský VJ. Vowel Perception and Transcription Trainer for Learners of English as a Foreign Language. Research in Language. 2019.
Šimáčková Š., Podlipský VJ. Patterns of Short-Term Phonetic Interference in Bilingual Speech. Languages. 2018.
Šimáčková Š., Podlipský VJ. Production accuracy of L2 vowels: Phonological parsimony and phonetic flexibility. Research in Language. 2018.
Šimáčková Š., Podlipský VJ. Global Foreign Accent Rating of Code-Switched and L2-Only Sentences. Research in Language. 2016.
Podlipský VJ., Šimáčková Š., Petráž D. Is there an Interlanguage Speech Credibility Benefit? Topics in Linguistics. 2016.
Šimáčková Š., Podlipský V., Kolářová K. Linking versus glottalization: (Dis)connectedness of Czech-accented English. Concordia Working Papers in Applied Linguistics. 2014.
Šimáčková Š., Kolářová K., Podlipský V. Tempo and connectedness of Czech-accented English speech. Concordia Working Papers in Applied Linguistics. 2014.
ŠIMÁČKOVÁ Š., PODLIPSKÝ V., CHLÁDKOVÁ K. Czech spoken in Bohemia and Moravia. Journal of the International Phonetic Association. 2012.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Šimáčková Š. Fronting of the GOOSE vowel in Czech Learners' English. In Nemčoková K., Bell GJ. (Eds.) From Theory to Practice 2016, Proceedings of the Eighth International Conference on Anglophone Studies. 2018.
Šimáčková Š., Podlipský VJ. Short-Term Phonetic L1 Interference in L2 Speech of Interpreters. In . (Eds.) Interchange between Languages and Cultures: The Quest for Quality. 2016.
Šimáčková Š., Podlipský V. Immediate phonetic interference in code-switching and interpreting. In . (Eds.) Proceedings of the 18th International Congress of Phonetic Sciences. 2015.
Podlipský V., Šimáčková Š. Phonetic imitation is not conditioned by preservation of phonological contrast but by perceptual salience. Proceedings of the 18th International Congress of Phonetic Sciences. 2015.
Podlipský V., Šimáčková Š. Automatic Imitation or Poor First-Language Inhibition? Why Foreign-Accentedness Increases during Interpreting. In Zehnalová J., Molnár O., Kubánek M. (Eds.) Tradition and Trends in Trans-Language Communication. 2013.
Podlipský V., Šimáčková Š., Chládková K. Imitation interacts with one's second-language phonology but it does not operate cross-linguistically. Proceedings of the 14th Annual Conference of the International Speech Communication Association (Interspeech 2013). 2013.
ŠIMÁČKOVÁ Š., PODLIPSKÝ V. Pronunciation skills of an interpreter. In Zehnalová J., Molnár O., Kubánek M. (Eds.) Teaching Translation and Interpreting Skills in the 21st Century. Olomouc Modern Language Series. Vol. 1. 2012.
ŠIMÁČKOVÁ Š. Kvalita české laterály u mladých mluvčích. In Hladká Z., Karlík P. (Eds.) Čeština - univerzália a specifika 5. 2004.
ŠIMÁČKOVÁ Š. „"Engela’s Eshes": Cross-linguistic perception and production of English [ae] and [e] by Czech EFL learners trained in phonetics. In Solé M., Recasens D., Romero J. (Eds.) Proceedings of the 15th International Congress of Phonetic Sciences. 2003.
ŠIMÁČKOVÁ Š. Variability in the realization of Czech trilled r. In Kosta P. (Eds.) Investigations into formal Slavic linguistic: contributions of the fourth European Conference on Formal Description of Slavic Languages. 2003.
ŠIMÁČKOVÁ Š. Prosodic effect on VOT of English /p/ and /k/ in nonnative English. In Palek B., Fujimura O. (Eds.) Proceedings of LP`2000. 2001.
KAPITOLA V KNIZE
Šimáčková Š., Podlipský VJ. Phonetic Connectedness in Non-native Speech. The Pronunciation of English by Speakers of Other Languages. 2018.
Šimáčková Š. Variable quality of the Czech lateral liquid: A perception experiment with young Czech adults. Variation and Gradience in Phonetics and Phonology. 2009.
ŠIMÁČKOVÁ Š. Czech Republic: Language Situation. Encyclopedia of Language & Linguistics. 2006.
ŠIMÁČKOVÁ Š. Retracted pronunciation of the Czech alveolar trill: Why phonologists need phonetic labs. In Dziublaska-Kolaczyk K., Weckwerth J. (Eds.) Future Challenges for Natural Linguistics. 2002.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Paillereau N., Podlipský VJ., Ocelaková Z., Smolík F., Šimáčková Š., Chládková K. Both young and older infants distinguish between native and accented rhythm but have different preferences. 2020.
ŠIMÁČKOVÁ Š., PODLIPSKÝ VJ. Pronunciation Skills of an Interpreter. 2011.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Veselovská L., Emonds JE., Janebová M., Martinková M., Podlipský VJ., Šimáčková Š. Olomouc Linguistics Colloquium 2018 (OLINCO 2018). 2018.
Veselovská L., Emonds JE., Janebová M., Martinková M., Podlipský VJ., Šimáčková Š. Olomouc Linguistics Colloquium 2016 (Olinco 2016). 2016.
Bohn O., Garibaldi C., Rasmussen S., Sikjaer SA., Cebrian J., Mora JC., Podlipský VJ., Rato A., Šimáčková Š. 8th International Symposium on the Acquisition of Second Language Speech, New Sounds 2016. 2016.
Veselovská L., Emonds J., Janebová M., Martinková M., Podlipský V., Šimáčková Š. Olinco 2014 - Olomouc Linguistics Colloquium. 2014.
Veselovská L., Martinková M., Podlipský V., Janebová M., Šimáčková Š. Olinco 2013 - Olomouc Linguistics Colloquium. 2013.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
ZÁVĚREČNÁ PRÁCE
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Phonetics and Phonology KAA/AFO1 ZS 2
Phonetics and Phonology KAA/AFO1 LS 2
Phonetics KAA/AFO2 ZS Se 4
Phonetics KAA/AFO2 LS Se 2
Topics in Phonetics 1 KAA/AFO4 LS Se 2
Pronunciation Variants in English KAA/AF10 ZS Se 2
Pronunciation Variants in English KAA/AF10 LS Se 2
Topics in Phonetics 2 KAA/AF11 LS Se 2
Language Acquisition 1 KAA/SLA1 ZS Se 2
Theory of SLA KAA/TSLA ZS Se 2
Osvojování jazyka KAA/92ALA ZS Se 0
Osvojování jazyka KAA/92ALA LS Se 2
Osvojování druhého jazyka KAA/92BLA ZS Se 0
Second Language Acquisition 2 KAA/SLA2 ZS Se 2
Second Language Acquisition 2 KAA/SLA2 LS Se 2