Konference

Konference/workshopy pořádané KAA:

 • Olomouc Linguistics Colloquium (Olinco)
 • International Colloquium of American Studies
 • Translation and Interpreting Forum Olomouc – TIFO
 • Workshop Jazykové korpusy z pohledu tvůrců a uživatelů (pdf) – Language corpora: Creator and user (pdf)

Podíl na konferencích:
Katedra se také podílela na uspořádání konference amerikanistické asociace Southern Forum (2007) a ve spolupráci s prof. Berndem Herzogenrathem na konferenci Ulmerfest o olomouckém rodákovi a kultovním americkém režisérovi Edgaru G. Ulmerovi (2006).

KAA několikrát hostila letní školu generativní lingvistiky Eastern European Summer School in Generative Grammar (EGG), naposledy v červenci až srpnu 2006.

Olomouc Linguistics Colloquium (Olinco)

Olomouc Linguistics Colloquium (Olinco) je obecně lingvistická konference, která se koná každý sudý rok. Jako téma – a současně název – byl zvolen „Jazyk jako prostředek a lingvistická struktura“ (Language Use and Linguistic Structure), což má umožnit prezentaci referátů ze všech současných lingvistických disciplín, pokud se zabývají vědeckým (empirickým, formálním) popisem jazykového systému. Témata zahrnují fonetiku a fonologii, morfosyntax, roviny významové a pragmatické, příspěvky z oblasti jazykové akvizice a překladu. Jako podmiňující byly definovány dva požadavky: (i) analýza konkrétních jazykových dat, (ii) explicitní teoretická dimenze, v jejímž rámci jsou data interpretována.

Mezi plenárními řečníky byli v minulých letech významní lingvisté jako např.

 • Liliane Haegeman (University of Ghent)
 • Geoffrey Leech (University of Lancaster)
 • Noam Chomsky  (M.I.T.)
 • Bas Aarts (University College London)
 • David Adger (Queen Mary, University of London)
 • Volker Gast (Friedrich-Schiller-Universität Jena)
 • Ray Jackendoff (Tufts University
 • David Pesetsky (M.I.T.) 

International Colloquium of American Studies

Od roku 1993 KAA ve spolupráci s Českou a Slovenskou asociací amerikanistů a s Velvyslanectvím USA v Praze pravidelně pořádá mezinárodní kolokvia amerických studií. Na kolokviu vystupují s referáty čeští a zahraniční amerikanisté. Kolokvia se také lze účastnit jako účastník s posterem nebo účastník bez příspěvku.
Mezi plenárními řečníky byli v minulých letech významní amerikanisté jako

 • Werner Sollors (Harvard University, USA),
 • Henry Louis Gates (Harvard University, USA),
 • Sacvan Bercovitch (Harvard University, USA),
 • John Stauffer (Harvard University, USA),
 • M. Thomas Inge (Blackwell Professor of Humanities, Randolph-Macon College, Virginia, USA),
 • Paul Lauter (Allan K. and Gwendolyn Miles Smith Professor of Literature, Trinity College, Hartford, Connecticut, USA),
 • Leon F. Litwack (University of California Berkeley, nositel Pulitzerovy ceny v oblasti historie),
 • Kristiaan Versluys (Ghent University, Belgie),
 • Heinz Ickstadt (Free University of Berlin, Německo),
 • Bernd Herzogenrath (Goethe Universitaet Frankfurt am Main, Německo),
 • James Deutsch (Smithsonian Institution, USA).

Kolokvium má interdisciplinární charakter, zahrnuje americkou literaturu, film, divadlo, historii, literární teorii a výtvarné umění. Kolokvium vytváří dostatečný prostor pro diskusi a navázání nových kontaktů, nabízí zajímavý večerní program, ať už jde o filmové projekce, čtení poezie či hudební výstupy.
 

Témata kolokvií v posledních letech:

2023 Perspectives on Ethnicity and the Environment in American Studies
2021 Spaces and Narratives of Mental and Social Health
2019 Secrets
2017 Place and Emplacement
2015 Assimilation in America: A Good or a Bad Word?
2012 The Rainbow of Poetry – kolokvium o americké poezii
2010 Plurality of Culture and Democracy
2009 Black Odyssey Continued
2008 America in Motion
2007 The American South: Home and Abroad
2006 New York: Cradle of America's Cultural Plurality

Link:
http://colloquium.upol.cz/ 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)