Publikace

Knižní publikace z poslední doby

The Department of English and American Studies at Palacky University, Olomouc, Czech Republic, publishes peer-reviewed proceedings from selected international conferences on linguistics and translation studies held at Palacký University (OLOMOUC MODERN LANGUAGE SERIES – OMLS) and  themed monographs on linguistics and translation studies OLOMOUC MODERN LANGUAGE MONOGRAPHS (OMLM).

All publications in the OMLS series and selected publications in the OMLM series are freely accessible online (see below). The others are available for purchase at prodejna.vup@upol.cz.

 

DOWNLOADS:

Language Use and Linguistic Structure. Proceedings of the Olomouc Linguistics Colloquium 2021. (2022)

Proceedings of the Olomouc Linguistics Colloquium 2018 (2019)

Language Use and Linguistic Structure. Proceedings of the Olomouc Linguistics Colloquium 2016 (2017)

Complex Visibles Out There. Proceedings of the Olomouc Linguistics Colloquium 2014: Language Use and Linguistic Structure (2014)

Language Use and Linguistic Structure. Proceedings of the Olomouc Linguistics Colloquium 2013 (2014)

Nominal Structures: All In Complex DPs (2014)

English: The Language of the Vikings (2014)

Moravian Journal of Literature and Film

The Moravian Journal of Literature and Film, founded in 2009, is a Czech scholarly journal whose objective is to be a platform for an intersection of literary and film history, criticism, and theory. The journal examines literatures and films in any language, thus merging both regional and universal themes. The journal is published in English, has been peer-reviewed since its foundation, and has two issues a year.

2022

Název publikace: The Syntax and Morphology of English Verbs: Patterns that Matter

Autoři: Joseph Embley Emonds

Místo vydání: Berlin and Boston

Rok vydání: 2022

Nakladatel: De Gruyter Mouton

2021

Název publikace: Ivan Poldauf: Svazek III (English Papers)

Autoři: Markéta Janebová, Michaela Martinková, Jaroslav Macháček, Irena Pauková

Místo vydání: Olomouc

Rok vydání: 2021

Nakladatel: Univerzita Palackého

2019

Editoři

Joseph Emonds, Markéta Janebová, Ludmila Veselovská

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2019

Nakladatel

Univerzita Palackého

Název publikace: In Our Own Image: Fictional Representations of William Shakespeare

Editoři: David Livingstone

Místo vydání: Olomouc

Rok vydání: 2019

Nakladatel: Univerzita Palackého

2019

Název publikace

Form and Functions in English Grammar

Autor

Ludmila Veselovská

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2019

Nakladatel

Univerzita Palackého

2018

Název publikace

Ivan Poldauf: Sebrané spisy. Svazek II (1961-1977)

Autoři

Michaela Martinková, Markéta Janebová, Jaroslav Macháček, Irena Pauková

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2018

Nakladatel

Univerzita Palackého

Publications before 2018 / Před rokem 2018

Název publikace

Language Use and Linguistic Structure. Proceedings of the Olomouc Linguistics Colloquium 2016

Autoři

Edited by Joseph Emonds and Markéta Janebová

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2017

Nakladatel

Univerzita Palackého

2016

Název publikace

Ivan Poldauf: Sebrané spisy. Svazek I (1940–1960)

Autoři

Edited by Michaela Martinková, Markéta Janebová, Jaroslav Macháček & Irena Pauková

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2016

Nakladatel

Univerzita Palackého

2014

Název publikace

Nominal Structures: All In Complex DPs

Autoři

Edited by Ludmila Veselovská & Markéta Janebová

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2014

Nakladatel

Univerzita Palackého


Název publikace

Complex Visibles Out There. Proceedings of the Olomouc Linguistics Colloquium 2014: Language Use and Linguistic Structure

Autoři

Edited by Ludmila Veselovská & Markéta Janebová

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2014

Nakladatel

Univerzita Palackého


Název publikace

Categories and Categorial Changes: The Third Syntactical Plan and Beyond

Autoři

Edited by Michaela Martinková, Markéta Janebová & Jaroslav Macháček

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2014

Nakladatel

Univerzita Palackého


Název publikace

English: The Language of the Vikings

Autoři

Joseph Embley Emonds and Jan Terje Faarlund

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2014

Nakladatel

Univerzita Palackého

2012

Název publikace

Chapters in Contemporary Canadian Literature

Autoři

Edited by Jiří Flajšar, Pavlína Flajšarová, Vladimíra Fonfárová

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2012

Nakladatel

VUP


Název publikace

Scottish Gothic Fiction

Autoři

Pavlína Flajšarová et al. (eds.)

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2012

Nakladatel

VUP


Název publikace

Text as Dynamic Interplay of Text Parameters

Autoři

Edited by Molnár, O. & Kubánek, M.

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2012

Nakladatel

VUP


Název publikace

Teaching Translation and Interpreting Skills in the 21st Century. Olomouc Modern Language Series, vol 1.

Autoři

Edited by Kubánek, M., Molnár, O. & Zehnalová, J.

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2012

Nakladatel

VUP


Název publikace

Češi a anglofonní svět: Kontakty a percepce. Lexikon osob od středověku po rok 1989 – sv. 1

Autoři

Jaroslav Peprník

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2012

Nakladatel

VUP


Název publikace

Češi a anglofonní svět: Kontakty a percepce. Lexikon osob od středověku po rok 1989 – sv. 2

Autoři

Jaroslav Peprník

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2012

Nakladatel

VUP

Starší publikace

2011 (kopie 1)

Název publikace

Rané romány J. F.Coopera: topologie počátků amerického románu

Autoři

Michal Peprník

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2011

Nakladatel

VUP


Název publikace

Cestujeme do zahraničí – Česko-anglická konverzace a slovník

Autoři

Václav Řeřicha & Simon Gill

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2011

Nakladatel

Nakladatelství Olomouc


Název publikace

Pluralita kultury: literatura a film v dnešním světě

Autoři

Edited by Jařab, Josef & Peprník, Michal

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2011

Nakladatel

VUP


Název publikace

The (Un)Popular South

Autoři

Edited by Arbeit, Marcel & Inge, M. Thomas

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2011

Nakladatel

VUP

2010 (kopie 1)

Název publikace

America in Motion

Autoři

Edited by Arbeit Marcel & Roman Trušník

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2010

Nakladatel

VUP


Název publikace

Prchavé domovy : (mezi vyhnanstvím a vnitřním exilem) / Fleeting homes : (between banishment and inner exile)

Autoři

Edited by Robert Hýsek & Matthew Sweney

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2010

Nakladatel

VUP


Název publikace

Překlad a překládání

Autoři

Knittlová, Dagmar a Bronislava Grygová, Jitka Zehnalová

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2010

Nakladatel

VUP


Název publikace

British Literary Satire in Historical Perspective

Autoři

Ema Jelínková

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2010

Nakladatel

VUP


Název publikace

Skotská próza v letech 1980-2009

Autoři

Jelínková, Ema, Pavlína Flajšarová, Petr Anténe, Vojtěch Novák

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2010

Nakladatel

VUP

2009 (kopie 1)

Název publikace

From text to texture: an introduction to processsing strategies

Autoři

Jarmila Tárnyiková

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2009

Nakladatel

VUP


Název publikace

A Course in English Morpho-Syntax

Autoři

Ludmila Veselovská

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2009

Nakladatel

VUP


Název publikace

A course in English syntax: syllabi for the lectures, examples and exercises

Autoři

Ludmila Veselovská

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2009

Nakladatel

VUP


Název publikace

AUPO Philologica 99. Anglica III. Linguistica

Autoři

Edited by Tárnyiková, Jarmila & Markéta Janebová

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2009

Nakladatel

VUP

2008 (kopie 1)

Název publikace

Cult Fiction and Cult Film: Multiple Perspectives

Autoři

Edited by Marcel Arbeit & Roman Trušník

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2008

Nakladatel

VUP

2007 (kopie 1)

Název publikace

New York: Cradle of America´s Cultural Plurality

Autoři

Edited by Michal Peprník & Matthew Sweney

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2007

Nakladatel

VUP


Název publikace

Poezie ve Velké Británii a Severním Irsku po roce 1945

Autoři

Pavlína Flajšarová

Místo vydání

Rychnov nad Kněžnou

Rok vydání

2007

Nakladatel

Uniprint

2006 (kopie 1)

Název publikace

English Lexicology

Autoři

Jaroslav Peprník

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2006

Nakladatel

VUP

2005 (kopie 1)

Název publikace

America: Home of the Brave

Autoři

Edited by Michal Peprník & Matthew Sweney

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2005

Nakladatel

VUP


Název publikace

Journalistic English: a reader for intermediate learners

Autoři

Jaroslav Peprník

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2005

Nakladatel

Nakladatelství Olomouc

2004 (kopie 1)

Název publikace

Británie a USA: ilustrované reálie

Autoři

Jaroslav Peprník

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2004

Nakladatel

Nakladatelství Olomouc

2002 (kopie 1)

Název publikace

Amerika očima české literatury od vzniku USA po rok 2000 - sv. 2.

Autoři

Jaroslav Peprník

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2002

Nakladatel

VUP


Název publikace

Amerika očima české literatury od vzniku USA po rok 2000

Autoři

Jaroslav Peprník

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2002

Nakladatel

VUP

2001 (kopie 1)

Název publikace

Anglie očima české literatury od středověku

Autoři

Jaroslav Peprník

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2001

Nakladatel

VUP

Vybrané časopisecké publikace z poslední doby / Recent journal contributions

Livingstone D. (2023). Hey, Hey, Hey, It’s Fat Albert: Bill Cosby’s Junk-yard Paradise. Overtones Ege Journal of English Studies. 37-43.

Woock E. A. (2023). Visualizing the Author. The Journal of the Comics Studies Society.

Klabal O. (2023). Developing Generic Competence in Legal Translation Trainees. Linguaculture. 187-208.

Janebová M., Martinková M. (2023). On similative demonstratives in Czech and English. Evidence from corpora. Languages in Contrast. 133-160.

Čakányová M. (2022). The Default Case in Czech. Jazykovedný časopis. 141-160.

Šimáčková Š., Podlipský VJ. (2022). Online guided pronunciation practice helps adult EFL learners improve L2 prosody. Acta Universitatis Carolinae Philologica. 115-129.

Veselovská L. (2022). The features of null subjects: A case study of Czech. In Dalmi G., Tsedryk E., Cegłowski P. (Eds.) Null Subjects in Slavic and Finno-Ugric. 133-176.

Paillereau N., Podlipský VJ., Šimáčková Š., Smolík F., Oceláková Z., Chládková K. (2021). Perceptual sensitivity to vowel quality and vowel length in the first year of life. JASA Express Letters.

Čakányová, M. , Emonds, JE. (2017). Phasehood of infinitives, Linguistica Brunensia, 2017 (65)(1), 97-114. 

Podlipský, VJ. , Šimáčková, Š. , Petráž, D. (2016). Is there an Interlanguage Speech Credibility Benefit?, Topics in Linguistics, 17(1), 30-44. 

Gregorová, M. (2016). Searching for Dear Green Place in Agnes Owen's Like Birds in the Wilderness, Hradec Králové Journal of Anglophone Studies, 3(1), 50-56. 

Briatková, V. (2016). Suffering as a result of ghosts in the mind: The Turn of the Screw, The Innocents and The Babadook, Hradec Králové Journal of Anglophone Studies, 3(1), 36-43. 

Chládková, K. , Podlipský, VJ. , Chionidou, A. (2016). Perceptual adaptation of vowels generalizes across the phonology and doesn't require local context, Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 43(2), 414-427. 

Klabal, O. (2016). Within the period to meet the deadline: Czech near-synonyms doba and lhůta and their English equivalents, Comparative Legilinguistics (International Journal for Legal Communication), 2016(27), 49-72. 

Battaglia, F. (2016). Classical Music in the Sherlock Holmes Films by Guy Ritchie: A Game of Seduction and Predation., Hradec Králové Journal of Anglophone Studies, 3(1), 26-34. 

Měsíc, J. (2016). Leonard Cohen, The Modern Troubadour, American and British Studies Annual, 9(1), 134-146. 

Šimáčková, Š. , Podlipský, VJ. (2016). Global Foreign Accent Rating of Code-Switched and L2-Only Sentences, Research in Language, 14(2), 149-164. 

Veselovská, L. , Emonds, JE. (2016). Morphology, Divided and Conquered?, Linguistica Brunensia, 64/2016(1), 143-162. 

Zehnalová, J. (2016). Literary Style and Its Transfer in Translation: Bohumil Hrabal in English, Mutatis Mutandis, 9 (2016)(2), 418-444. 

Briatková, V. (2016). Misleading minds and playing with senses in the works of H.G. Wells, Ars Aeterna, 8(1), 34-41. 

Emonds, JE. (2016). Middle English V2: Compatible with a North Germanic source, Acta Linguistica Hungarica, 63(4), 457-470. 

Emonds, JE. , Faarlund, JT. (2016). English as North Germanic A Summary., Language Dynamics and Change, 6(1), 1-17. 

Měsíc, J. (2016). The Importance of Tradition: Sensual and Spiritual Aspects of Love According to the Medieval Andalusian Muslim Poets and the Occitan Troubadours in Contrast with the Contemporary Singer-Songwriter Leonard Cohen, Post-ip: Revista do Fórum Internacional de Estudos em Música e Dança / Post-ip: Journal of the International Forum for Studies in Music and Dance, 2016(3), 153-162. 

Měsíc, J. , Zavaglini, C. (2016). Poetry in Translation: Vladimír Vokolek, MOSAICI Learned Online Journal of Italian Poetry, 2016(1), 1-5. 

Jařab, J. (2016). Traces of Ralf Waldo Emerson in the poetic work of A.R.Ammons, Revista Anglo Saxonica, III, 2016(12), 123-138. 

Peprník, M. (2016). Assimilating American Indians in James Fenimore Cooper’s Novels?, Prague Journal of English Studies, 5(1), 103-117. 

Peprník, J. (2016). William Shakespeare (400 years since his departure)., Hradec Králové Journal of Anglophone Studies, 3(2), 63-73. 

Bakoš, J. (2016). Northrop Frye Flies to Mars: Theory of Modes across Martian Fiction, Hradec Králové Journal of Anglophone Studies, 3(1), 20-25. 

Jařab, J. (2016). Svět podle koho vlastně?, Host, 32(3), 27-29. 

Čipkár, I. (2016). Mystery or not? Quantum cognition and the interpretation of the fantastic in Neil Gaiman, Ars Aeterna, 8(1), 24-33. 

Čipkár, I. (2016). The Girl Who Prospered: The Implied Author as an Integrative Hermeneutic Device in Angela Carter’s “The Werewolf”, Hradec Králové Journal of Anglophone Studies, 3(1), 44-49. 

Emonds, JE. , Faarlund, JT. (2016). Anglicized Norse, or Anything Goes?, Language Dynamics and Change, 6(1), 49-56. 

Rychlá, V. (2016). Representation of Animals in Literature Matters, Hradec Králové Journal of Anglophone Studies, 3(1), 68-73. 

Flajšarová, P. (2015). Come Back to Me Blue Mountains and Harvey River, English Studies in Albania, 5(1-2), 109-119. 

Jařab, J. (2015). A case-study regarding the anthology of Czech translations of contemporary American poetry "Child on top of a greenhouse", Comenius. Journal of Euro-American civilization, 2015(1), 71-75. 

Livingstone, D. (2015). Silenced Voices: A Reactionary Streamlined Henry V in The Hollow Crown, Multicultural Shakespeare: Tradition, Appropriation and Performance, 12(27), 87-100. 

Jařab, J. (2015). Můj Roth. Everyman, Host, 31(4), 49-51. 

Měsíc, J. (2015). Leonard Cohen, the Priest of a Catacomb Religion, Moravian Journal of Literature and Film, 6(1), 29-47. 

Arbeit, M. (2015). Of Pit Bulls and Men: Tamed Manhood in Harry Crews’s An American Family, Babel - Littératures plurielles, no. 31(1er Semestre 2015), 131-157. 

Zehnalová, J. (2015). The Czech Structuralist Tradition and Translation-related Semiotic Text Analysis, Translatologica Pragensia IX , Acta Universitatis Carolinae Philologica 3, 2015(3), 149-172. 

Kompletní seznam publikací členů KAA / List of publications of department members

Pro zobrazení publikací jednotlivých členů KAA, přejděte prosím na stránku členové katedry. For the list of publications of individual department members, please go to this page.

Pro zobrazení všech publikačních výstupů KAA v Portálu UP, přejděte na tuto stránku, klikněte na Rozšířený vyhledávací filtr, vedle kolonky Pracoviště klikněte na ikonku číselníku, vyberte KAA a klikněte na vyhledat.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)