prof. PhDr. Jaroslav Peprník, CSc.

Funkce: profesor

Telefon: 585 633 102

E-mail: jaroslav.peprnik@upol.cz

Konzultační hodiny

pondělí a středa 12-13h

Vyučované předměty

    KAA/AREA - Anglosaské reálie

    KAA/AS3G - Cultural Geography of USA

    KAA/AMHI - Historie USA

Oborové zaměření

lexikologie,
americké dějiny a kultura,
britské dějiny a kultura

Publikace

 2011. Mayflower und Müll auf dem Mond. Amerika in der tschechischen Literatur. Osteuropa 61, no. 1, 207-221. Goethe Institute, Berlin.

2011.“Smell Perception in English Prose from the 16th to the 19th century” in: Ostrava Journal of English Philology, vol.3, no. 1, 59-72.

2010. “The Myth of King Arthur and its Czech Reception” in: Moravian Journal of Literature and Film, vol. 1, no. 2.

2010. “Czechs in British Literature” in: Proceedings of the International Conference of English and American Studies (eds. M. Náhlíková, M. Crhová), Silesian Studies in English 2009, s. 287-352. Slezská univerzita, Opava.

2010. Angličtina pro jazykové školy III. Nové upravené vydání (et S. Nangonová, Ch. Hopkinson). Fortuna, Praha. 

2009. The Semantic Field of Olfactory Perception in English and Czech. In: AUPO – Philologica 99: Anglica III Linguistica, 63-87, UP Olomouc.