Mgr. Michal Kubánek

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633102

Katedra anglistiky a amerikanistiky

Filozofická fakulta

Křížkovského 10

3.23

lektor

ČLÁNEK
Kubánek M., Klabal O. Plain or Archaic: The New Czech Civil Code Going against the Flow. Comparative Legilinguistics (International Journal for Legal Communication). 2013.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Flajšarová P. ENTERING THE CHURCH WITH HIGH WINDOWS: CZECH TRANSLATIONS OF POETRY BY PHILIP LARKIN. In Zehnalová J., Molnár O., Kubánek M. (Eds.) Interchange between Languages and Cultures: The Quest for Quality. 2016.
Anténe P. Il n’y a pas de hors-texte? Intertextuality and Lack Thereof in the Czech Translation of David Lodge’s Changing Places. In Kubánek M., Molnár O., Zehnalová J. (Eds.) Interchange between Languages and Cultures. Proceedings of the International Conference Translation and Interpreting Forum Olomouc 2014. 2016.
Zehnalová J. Translation Quality: Does It Exist? In Zehnalová J., Molnár O., Kubánek M. (Eds.) Interchange between Languages and Cultures: The Quest for Quality. 2016.
Kubánek M., Klabal O. Institucionální snaha o zajištění jednotné univerzitní terminologiee. In Cíbiková I. (Eds.) Recenzovaný zborník vedecko-výskumných a odborných prác, Terminologické fórum V. na tému „Úklady terminológie “. 2015.
Engelbrecht W. A Moravian Picture of Dutch Literature. In Zehnalová J., Molnár O., Kubánek M. (Eds.) Tradition and Trends in Trans-Language Communication. 2013.
Podlipský V., Šimáčková Š. Automatic Imitation or Poor First-Language Inhibition? Why Foreign-Accentedness Increases during Interpreting. In Zehnalová J., Molnár O., Kubánek M. (Eds.) Tradition and Trends in Trans-Language Communication. 2013.
Řeřicha V. Czech Translation Equivalents of the Marginal Modal Need to in Administrative Texts. In Zehnalová J., Molnár O., Kubánek M. (Eds.) Tradition and Trends in Trans-Language Communication. 2013.
Molnár O. Source Text Quality in the Translation Process. In Molnár O., Kubánek M., Zehnalová J. (Eds.) Tradition and Trends in Trans-Language Communication. 2013.
Kubánek M. Source Text Quality in the Workflow of Translation Agencies. In Molnár O., Kubánek M., Zehnalová J. (Eds.) Tradition and Trends in Trans-Language Communication. 2013.
Kubánek M. Source Text Quality in the Workflow of Translation Agencies. In Molnár O., Kubánek M., Zehnalová J. (Eds.) Tradition and Trends in Trans-Language Communication. 2013.
Sandersová M. Tackling redundancy at the delivery stage - Using peer evaluation as a teaching method. In Zehnalová J., Molnár O., Kubánek M. (Eds.) Tradition and Trends in Trans-Language Communication. 2013.
Zehnalová J. Tradition and Trends in Translation Quality Assessment. In Zehnalová J., Molnár O., Kubánek M. (Eds.) Tradition and Trends in Trans-Language Communication. 2013.
Jařab J. Translations as ways to the knowledge of the world and to world literature. In Zehnalová J., Molnár O., Kubánek M. (Eds.) Tradition and Trends in Trans-Language Communication. 2013.
Flajšarová P. When Kubla Khan Travels Abroad: Czech Translations of the Poetry by Samuel Taylor Coleridge. In Zehnalová J., Molnár O., Kubánek M. (Eds.) Tradition and Trends in Trans-Language Communication. 2013.
ŠIMÁČKOVÁ Š., PODLIPSKÝ V. Pronunciation skills of an interpreter. In Zehnalová J., Molnár O., Kubánek M. (Eds.) Teaching Translation and Interpreting Skills in the 21st Century. Olomouc Modern Language Series. Vol. 1. 2012.
Prágerová V. Seeking a Dynamic Model of Interpreting Applicable in Interpreter Training. In Zehnalová J., Molnár O., Kubánek M. (Eds.) Teaching Translation and Interpreting Skills in the 21st Century. 2012.
Sandersová M. Teaching Active Memory Skills as Part of Interpreter Training. In Zehnalová J., Molnár O., Kubánek M. (Eds.) Teaching Translation and Interpreting Skills in the 21st Century. 2012.
Kubánek M., Molnár O. Teaching Translation Strategies: The Case of Condensation. Teaching Translation and Interpreting Skills in the 21st Century. 2012.
Řeřicha V., Livingstone D. The Dirty Dozen: Translating Semantically Complex Words and Collocations from Czech to English. In Zehnalová J., Molnár O., Kubánek M. (Eds.) Teaching Translation and Interpreting Skills in the 21st century. 2012.
Král P. The Role of Technology in Translation Studies. In Zehnalová J., Molnár O., Kubánek M. (Eds.) Teaching Translation and Interpreting Skills in the 21st Century. 2012.
Zehnalová J., Zubáková J. Translators Up-and-down the Garden Path: The Transfer of Pragmatic Meaning as a Part of Translation Competence. In Zehnalová J., Molnár O., Kubánek M. (Eds.) Teaching Translation and Interpreting Skills in the 21st Century. 2012.
KUBÁNEK M., ZUBÁKOVÁ J. Přístupy k výuce terminologie v rámci přípravy překladatelů odborných textů na KAA FF UP v Olomouci. In Cíbiková I. (Eds.) Terminologické fórum III. 2011.
Kubánek M., Podlipský V. Top-down processes and experience in second-language speech perception. In Dziubalska-Kołaczyk . (Eds.) Proceedings of the 6th International Symposium on the Acquisition of Second Language Speech, New Sounds 2010. 2010.
KNIHA - CELEK
KAPITOLA V KNIZE
Klabal O., Knap-Dlouhá P., Kubánek M. VOM TEXT ZUR DIDAKTIK. In Rakšányiová J. (Eds.) Quo vadis, rechtsübersetzung? 2017.
Molnár O., Kubánek M. Kvalita zdrojového textu v překladatelském procesu. Kvalita a hodnocení překladu: Modely a aplikace. 2015.
Kubánek M., Molnár O. Využití nástroje pro tvorbu korpusů studentských překladů. Kvalita a hodnocení překladu: Modely a aplikace. 2015.
Kubánek M. The Role of Terms in Text: Investigating Terms from the Textual Perspective. Text as a Dynamic Interplay of Text Parameters. 2012.
Kubánek M., Podlipský V. Does reliance on top-down cues in L2 speech perception change with growing experience? Achievements and Perspectives in SLA of Speech: New Sounds 2010. 2011.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Klabal O., Zubáková J., Kubánek M., Sejkorová V., Král P. TIFO 2019: "Teaching Translation vs. Training Translators". 2019.
SBORNÍK - CELEK
Zehnalová J., Molnár O., Kubánek M. Tradition and Trends in Trans-Language Communication. Tradition and Trends in Trans-Language Communication. 2013.
Kubánek M., Molnár O., Zehnalová J. Teaching Translation and Interpreting Skills in the 21st Century. 2012.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
PŘEKLAD
KRÁL P., Černínová E., Kubánek M., Molnár O. Udržitelný rozvoj. 2011.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Lexicology and Lexicography KAA/LEX1 ZS Se 2
Lexicology and Lexicography KAA/LEX1 LS Se 4
Terminologie KAA/TERM ZS Se 2
Překladatelský seminář 2 KAA/TR02 ZS Se 2
Překladatelský seminář 2 KAA/TR02 LS Se 2
Překladatelský seminář 3 KAA/TR03 ZS Se 2
Překladatelský seminář 3 KAA/TR03 LS Se 2
Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.