Mgr. Václav Jonáš PODLIPSKÝ, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633134

Katedra anglistiky a amerikanistiky

Filozofická fakulta

Křížkovského 10

3.18

odborný asistent

fonetika, akustika řeči, percepce řeči, fonologie

ČLÁNEK
Šimáčková Š., Podlipský VJ. Online guided pronunciation practice helps adult EFL learners improve L2 prosody. Acta Universitatis Carolinae Philologica. 2022.
Paillereau N., Podlipský VJ., Šimáčková Š., Smolík F., Oceláková Z., Chládková K. Perceptual sensitivity to vowel quality and vowel length in the first year of life. JASA Express Letters. 2021.
Paillereau N., Podlipský VJ., Smolík F., Šimáčková Š., Chládková K. The development of infants' sensitivity to native versus non-native rhythm. INFANCY. 2021.
Chládková K., Podlipský VJ., Natalia N., Šimáčková Š. The McGurk effect in the time of pandemic: Age-dependent adaptation to an environmental loss of visual speech cues. PSYCHONOMIC BULLETIN & REVIEW. 2021.
Podlipský VJ., Kateřina Ch., Šimáčková Š. Spectrum as a perceptual cue to vowel length in Czech, a quantity language. JOURNAL OF THE ACOUSTICAL SOCIETY OF AMERICA. 2019.
Šimáčková Š., Podlipský VJ. Vowel Perception and Transcription Trainer for Learners of English as a Foreign Language. Research in Language. 2019.
Šimáčková Š., Podlipský VJ. Patterns of Short-Term Phonetic Interference in Bilingual Speech. Languages. 2018.
Šimáčková Š., Podlipský VJ. Production accuracy of L2 vowels: Phonological parsimony and phonetic flexibility. Research in Language. 2018.
Šimáčková Š., Podlipský VJ. Global Foreign Accent Rating of Code-Switched and L2-Only Sentences. Research in Language. 2016.
Podlipský VJ., Šimáčková Š., Petráž D. Is there an Interlanguage Speech Credibility Benefit? Topics in Linguistics. 2016.
Chládková K., Podlipský VJ., Chionidou A. Perceptual adaptation of vowels generalizes across the phonology and doesn't require local context. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance. 2016.
Šimáčková Š., Podlipský V., Kolářová K. Linking versus glottalization: (Dis)connectedness of Czech-accented English. Concordia Working Papers in Applied Linguistics. 2014.
Šimáčková Š., Kolářová K., Podlipský V. Tempo and connectedness of Czech-accented English speech. Concordia Working Papers in Applied Linguistics. 2014.
ŠIMÁČKOVÁ Š., PODLIPSKÝ V., CHLÁDKOVÁ K. Czech spoken in Bohemia and Moravia. Journal of the International Phonetic Association. 2012.
Chládková K., Podlipský V. Native dialect matters: Perceptual assimilation of Dutch vowels by Czech listeners. Journal of the Acoustical Society of America. 2011.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Šimáčková Š., Podlipský VJ. Context-induced phonetic shift in Silesian Czech speakers. In Skarnitzl R., Volín J. (Eds.) Proceedings of the 20th International Congress of Phonetic Sciences, Prague 2023. 2023.
Chládková K., Podlipský VJ., Nudga N., Paillereau N., Kynčlová K., Šimáčková Š. Infants' learning of novel segments is modulated by prosody. In Skarnitzl R., Volín J. (Eds.) Proceedings of the 20th International Congress of Phonetic Sciences, Prague 2023. 2023.
Podlipský VJ., Olejarczuk P. Sound change in the lab: Exposure-induced vocalic chain shifts. Proceedings of the 20th International Congress of Phonetic Sciences, Prague 2023. 2023.
Šimáčková Š., Podlipský VJ. Phonetic Effects of Language Co-Activation in Bilingual Speech Production. Language Use and Linguistic Structure: Proceedings of the Olomouc Linguistics Colloquium 2021. 2022.
Šimáčková Š., Podlipský VJ. Short-Term Phonetic L1 Interference in L2 Speech of Interpreters. In . (Eds.) Interchange between Languages and Cultures: The Quest for Quality. 2016.
Šimáčková Š., Podlipský V. Immediate phonetic interference in code-switching and interpreting. In . (Eds.) Proceedings of the 18th International Congress of Phonetic Sciences. 2015.
Podlipský V., Šimáčková Š. Phonetic imitation is not conditioned by preservation of phonological contrast but by perceptual salience. Proceedings of the 18th International Congress of Phonetic Sciences. 2015.
Podlipský V., Šimáčková Š. Automatic Imitation or Poor First-Language Inhibition? Why Foreign-Accentedness Increases during Interpreting. In Zehnalová J., Molnár O., Kubánek M. (Eds.) Tradition and Trends in Trans-Language Communication. 2013.
Podlipský V., Šimáčková Š., Chládková K. Imitation interacts with one's second-language phonology but it does not operate cross-linguistically. Proceedings of the 14th Annual Conference of the International Speech Communication Association (Interspeech 2013). 2013.
ŠIMÁČKOVÁ Š., PODLIPSKÝ V. Pronunciation skills of an interpreter. In Zehnalová J., Molnár O., Kubánek M. (Eds.) Teaching Translation and Interpreting Skills in the 21st Century. Olomouc Modern Language Series. Vol. 1. 2012.
Kubánek M., Podlipský V. Top-down processes and experience in second-language speech perception. In Dziubalska-Kołaczyk . (Eds.) Proceedings of the 6th International Symposium on the Acquisition of Second Language Speech, New Sounds 2010. 2010.
Podlipský V., Skarnitzl R., Volín J. High Front Vowels in Czech: a Contrast in Quantity or Quality? Proceedings of the 10th Annual Conference of the International Speech Communication Association (Interspeech 2009). 2009.
Chládková K., Boersma P., Podlipský V. On-line Formant Shifting as a Function of F0. Proceedings of the 10th Annual Conference of the International Speech Communication Association (Interspeech 2009). 2009.
Chládková K., Janíček K., Boudová E., Podlipský V. Perception of vowel quantity by English learners of Czech and native listeners. In . (Eds.) Jazyková interakce a jazykové rozhraní a strategie "cutting-edge". 2008.
Podlipský V. Vowel duration as a cue for coda voicing and the perception of second-language vowel quantity. In . (Eds.) Proceedings of Acoustics'08 Paris. 2008.
Podlipský V. PERCEPTION OF CZECH VOWEL QUANTITY BY ENGLISH LEARNERS OF CZECH. In . (Eds.) Proceedings of the 16th International Congress of Phonetic Sciences. 2007.
Podlipský V. Osvojování si vybraných anglických samohlásek českými mluvčími. Jazyky v kontaktu/ jazyky v konfliktu a evropský jazykový prostor. 2005.
KAPITOLA V KNIZE
Šimáčková Š., Podlipský VJ. Phonetic Connectedness in Non-native Speech. The Pronunciation of English by Speakers of Other Languages. 2018.
Kubánek M., Podlipský V. Does reliance on top-down cues in L2 speech perception change with growing experience? Achievements and Perspectives in SLA of Speech: New Sounds 2010. 2011.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Šimáčková Š., Podlipský VJ., Nudga N., Paillereau N., Chládková K. Conflicting effects of orthography on the de-regionalization of adolescent speech. 2023.
Šimáčková Š., Podlipský VJ., Kučerová M. Preschool EFL learners’ recognition and production of English front vowels. 2023.
Chládková K., Podlipský VJ., Nikola P., Nudga N., Kynčlová K., Kopecký D., Šimáčková Š. Prosody driven word segmentation in infants acquiring Czech. 2023.
Chládková K., Podlipský VJ., Nikola P., Natalia N., Šimáčková Š. Six-month olds detect a novel speech sound contrast more effectively from unfamiliar rhythm. 2022.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Janebová M., Martinková M., Veselovská L., Emonds JE., Podlipský VJ., Šimáčková Š., Čakányová M. Olomouc Linguistics Colloquium 2023 (OLINCO 2023). 2023.
Janebová M., Martinková M., Podlipský VJ., Veselovská L., Šimáčková Š., Emonds JE. Olomouc Linguistics Colloquium 2021 (OLINCO 2021). 2021.
Veselovská L., Emonds JE., Janebová M., Martinková M., Podlipský VJ., Šimáčková Š. Olomouc Linguistics Colloquium 2018 (OLINCO 2018). 2018.
Veselovská L., Emonds JE., Janebová M., Martinková M., Podlipský VJ., Šimáčková Š. Olomouc Linguistics Colloquium 2016 (Olinco 2016). 2016.
Bohn O., Garibaldi C., Rasmussen S., Sikjaer SA., Cebrian J., Mora JC., Podlipský VJ., Rato A., Šimáčková Š. 8th International Symposium on the Acquisition of Second Language Speech, New Sounds 2016. 2016.
Veselovská L., Emonds J., Janebová M., Martinková M., Podlipský V., Šimáčková Š. Olinco 2014 - Olomouc Linguistics Colloquium. 2014.
Veselovská L., Martinková M., Podlipský V., Janebová M., Šimáčková Š. Olinco 2013 - Olomouc Linguistics Colloquium. 2013.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Introduction to the Study of English KAA/UJOO ZS Se 2
Introduction to the Study of English KAA/UJOO ZS 2
Introduction to the Study of English KAA/UJOO LS Se 2
Introduction to the Study of English KAA/UJOO LS 2
Fonetika angličtiny KAA/FOAN LS Se 2
Introduction to the Study of English KAA/UJ00 ZS 2
Introduction to the Study of English KAA/UJ00 LS 2
Diploma Seminar 1 KAA/MIS1 ZS Se 2
Diploma Seminar 1 KAA/MIS1 LS Se 2
Diploma Seminar 1 KAA/BIS1 ZS Se 2
Diploma Seminar 1 KAA/BIS1 LS Se 2
Phonetics and Phonology KAA/AFO1 ZS 2
Phonetics and Phonology KAA/AFO1 LS 2
Phonetics KAA/AFO2 ZS Se 4
Phonetics KAA/AFO2 LS Se 2
Phonetics Exam KAA/AFO3 ZS 0
Fonetika pro tlumočníky KAA/FOAT LS Se 2

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)