Státní zkoušky a obhajoby

Čtvrtek 11. červen 2020, 9:21

Státní zkoušky a obhajoby kvalifikačních prací se budou na Katedře anglistiky a amerikanistiky FF UP v Olomouci konat prezenčně v nezměněné podobě. Platí data, časy  a místa podle zapsání ve Stagu. Ve výjimečných případech, po podání žádosti na sekreteriát KAA a jejím schválení, může student vykonat státní zkoušku či obhajobu online, ale musí mít k dispozici technické zázemí, které online zkoušení dovoluje.

Termíny státnic a obhajob na období srpen/září budou vypsány do 24.6. Termín uzavření studijních výsledků pro tento termín je 16.7 .Odevzdání kvalifikačních prací se řídí stejnými pravidly jako nyní:

Odevzdávání závěrečných prací pro obhajoby v termínu srpen/září proběhne ve stejném režimu jako v květnu/červnu viz informace zde https://www.ff.upol.cz/covid-19/informace-ke-studiu-v-obdobi-epidemie-koronaviru/#c43566

17. 8. 2020 je mezní termín, do kdy mohou studenti poslat e-mailem své studijní referentce formulář o vložení práce do portálu.

O termínu vložení své práce informujte svého vedoucího.

KAA přeje studentům hodně štěstí k úspěšnému uzavření studia

Zpět