Mobility

Katedra nabízí zahraniční programy: Erasmus+, CEEPUS: Inter-American studies, CEEPUS: e-bologna translation studies
a má partnerské smlouvy v Bulharsku, Estonsku, Francii, Itálii, Německu, Norsku, Polsku, Rakousku, Rumunsku, Slovensku, Španělsku a Velké Británii.

Informace o organizaci a administraci výjezdů naleznete ve studium v zahraničí