Přednášky zvaných hostů

Jako hosté Katedry anglistiky a amerikanistiky v minulosti vystoupili význační spisovatelé jako Allen Ginsberg, Gary Snyder, Fred Chappell, Francine Proseová či fotografka Nancy Cramptonová.

V letech 2012-2015 na KAA přijížděla řada hostů z České republiky a ze zahraničí i díky podpoře z ESF. V současnosti přijíždějí hosté především v rámci konferencí pořádaných katedrou (více viz Konference v sekci Věda a výzkum či  v Aktualitách na stránkách naší katedry.)

Na Katedře anglistiky a amerikanistiky se uskutečnily následující přednášky:

21. 10.- 22. 10. 2013 cyklus přednášek z oblasti fonetiky a fonologie: prof. dr. Paul Boersma   a  dr. Silke Hamann (Univerzita v Amsterodamu) - "How to model both speech perception and production in Optimality Theory", "/u/-fronting in British English - the beginning of another Great Vowel Shift?", "Studying sound change: the Great Vowel Shift"

22. 4. 2013  13.15 přednáška doc. Naděždy Kudrnáčové (FF MU) na téma “Verbal Polysemy: The Case of Walk and Run”

22. 4. 2013 15.00 přednáška prof. Josefa Fronka (FF OU) na téma "The Joys and Sorrows of Bilingual Lexicography aneb O lexikografické řeholi“

15. 4. 2013  přednáška prof. Juliane House (University of Hamburg) na téma “Translation Quality Assessment: Past and Present“. 16. dubna se profesorka Houseová zúčastní dvou workshopů na KAA.

25. 3. 2013 a 26.3. 2013 - cyklus přednášek prof. Marthy Young-Scholten (School of English Literature, Language & Linguistics, Newcastle University, England) a prof. Bonnie D. Schwartz (Department of Second Language Acquisition, University of Hawaii, USA) na téma Language acquisition:

25. 3. 11.30  prof. Martha Young-Scholten: Learning the sound system of a second language, 13.15  prof. Bonnie D. Schwartz:Let's go on a Hawaiian tour (of child L2 acquisition), 15.00  prof. Martha Young-Scholten: 'Babies' vs 'Adult Beginners' Perception of Ambient-language Phonotactics and Prosody

26. 3. 11.30 prof. Bonnie D. Schwartz: Adult L2 sensitivity to 'givenness' in dative alternations, 15.00 prof. Bonnie D. Schwartz: Linear distance vs. structural distance in L2 processing of English number agreement

18. 3. 2013 12.00 přednáška Eriky Corbary, MA (University of Potsdam, Slavic Linguistics) na téma Language economy and the pro-drop theory from a minimalist perspective

18. 3. 2013 15.00 přednáška prof. Petera Kosty (University of Potsdam) na téma Inner Islands and Negation in Czech, German, English and Spanish: The case of which-clauses and as-clauses revisited

15.-16. 3. 2013 Workshop Olgy Richterové (Ústav Českého národního korpusu, FF UK) na téma Jak využívat Český národní korpus.

prof. Ad Neeleman

18. 2. 2013, 15:00 (KAP16/3,46) přednáška prof. Ad Neelemana (University College, University of London) Person Features and Cross-linguistic Patterns of Syncretism

19. 2. 2013, 11:30 (KAP16/3,46) přednáška prof. Ad Neelemana Greenberg´s Universal Nr. 20

14. 1. 2013 přednáška prof. Amandy Hopkinson (University of East Anglia)na téma Daggers Drawn: a look at Crime across the Continent. Crime writing in translation.

prof. Libuše Dušková s prof. J. Macháčkem

10. 12. 2012

13.15 - 14.45 přednáška prof. Libuše Duškové (Ústav anglického jazyka a didaktiky, Filozofická fakulta UK v Praze) K pojeti jazykoveho systemu v dile Bohumila Trnky

15.00 - 16.45 přednáška PhDr. Markéty Malé, Ph.D. (Ústav anglického jazyka a didaktiky, Filozofická fakulta UK v Praze) English copular verbs: a contrastive corpus-supported view (Anglická sponová slovesa: kontrastivní přístup s využitím paralelního korpusu)

https://www.anglistika.upol.cz/uploads/pics/Karin_Aijmer.JPG
prof. Karin Aijmer (vpravo) s doc. Ludmilou Veselovskou

3. 12. 2012  Přednáška profesorky Karin Aijmer (Göteborgs universitet) Translating pragmatic markers

19. 11. - 23. 11. 2012: Workshop na téma Information structure, vedený dr. Radkem Šimíkem Martou Wierzba (University of Potsdam).

15. 11. 2012: Přednáška docenta Ondřeje Pilného (FF UK) na téma Stewart Parker, Belfast Playwright

12. 11. 2012: Přednáška dr. Martina Drápely (Masarykova Univerzita, FF) na téma A Survival Guide to the Firbasian View of the Information Structure of Language.

5. 11. 2012: Přednáška prof. Evy Hajičové (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Ústav formální a aplikované lingvistiky) na téma Praguian approach to Information Structure: Vilém Mathesius and Beyond.

9. - 11. 10. 2012 Slam poetry workshop s Nathanem Thompsonem (Velká Británie)

18.-25.6. 2012: Přednáškový cyklus prof. M. Thomase Inge Faulkner and Film

prof. Robin Quizar

6. 6. 2012 Přednáška prof. Stephanie (Robin) Quizar (Metropolitan State College, Denver) na téma What is a monolingual? An American. On language attitudes in the U.S.

21. 5. 2012: Autorské čtení a přednáška Joea Shermana, amerického spisovatele a žurnalisty, (nominace na Pulitzerovu cenu) s názvem Writer on the Run

3. 5. 2012 Přednáška dr. Zuzany Jettmarové (Ústav translatologie FF. Karlova univerzita) na téma Styl v překladu a v překladatelské teorii.

28. 3. 2012 Přednáška dr. Jana Chovance (Masarykova univerzita, FF) na téma The style of live sportscasting in online newspapers.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)